Zachte heelmeesters

Zachte heelmeesters

Door Marith Volp op 15 december 2013 Delen  

Op 31 december gaat om klokslag middernacht de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen drinken omhoog naar 18 jaar. Die leeftijdsverhoging komt er mede op initiatief van de PvdA. Vanaf dat moment mag geen alcohol meer worden geschonken aan jongeren en wordt het bezit van alcohol strafbaar voor iedereen onder de 18. Ook gaat dan de leeftijdsverhoging in voor het kopen van tabak. Dit is een duidelijk en belangrijk signaal. 

“Nix 18” is de landelijke campagne die deze wijziging bij iedereen onder de aandacht brengt.

Gemeenten zeggen dat de leeftijdsverhoging zal leiden tot een onhoudbare situatie. Jongeren zouden nergens meer terecht kunnen en daarom hun heil thuis zoeken of op andere locaties buiten de gebruikelijke horecagelegenheden. En dat zou tot grote overlast leiden. Dus willen de gemeenten een overgangsregeling; een zachte landing voor jongeren die niet kunnen wennen aan de leeftijdsverhoging. Maar zo’n overgangsregeling is een typisch voorbeeld van zachte heelmeesters, stinkende wonden. Ik geloof er niet in.

Een overgangsregeling die wat mij betreft een typische oplossing van zachte heelmeesters is.

En om heel eerlijk te zijn, daar geloof ik niet in. Van de overheid mag worden verwacht dat ze opkomt voor de belangen van burgers. Een duidelijker signaal dan deze leeftijdsverhoging kan ik mij bijna niet voorstellen. Natuurlijk, een wet zal de wereld niet veranderen. De echte uitdaging ligt bij de maatschappij zelf. Want ja, dan zullen ouders met hun kinderen in gesprek moeten over alcohol en niet moeten toelaten dat thuis of in de sportkantine (in)gedronken wordt. En ja, dan zal de horeca haar verantwoordelijkheid moeten nemen en opletten aan wie geschonken wordt. En ja, dan zullen we de groep 17-jarigen die nog wel mocht drinken moeten uitleggen dat ze dat nu even moet ontberen. En ja, dan zullen gemeenten moeten gaan handhaven.

De leeftijdsverhoging is belangrijk omdat uit alle onderzoeken blijkt dat een nog niet volgroeid en jong brein flinke schade lijdt door alcohol. Hoewel het brein nog groeit tot je 25ste, zal de eerste 18 jaar drooglegging je in ieder geval geen kwaad doen. Deze maatregel is dus niet bedoeld om jongeren het leven zuur te maken. Ook niet om de horeca te pesten of om gemeenten, die tenslotte verantwoordelijk zijn voor de handhaving op deze wet, een extra klusje toe te bedelen. Integendeel, deze wet is gericht op pure gezondheidswinst.

Al jaren wordt alarm geslagen over problematisch alcoholgebruik onder jongeren. Breezers, comazuipen, indrinkketen; met enige regelmaat staat in chocoladeletters in de krant dat door de jeugd vaak veel teveel wordt gedronken. Ook programma’s als Oh Oh Cherso laten een weinig vertrouwenwekkend beeld zien van jongeren die zich dusdanig klemzuipen dat er geen zinnig woord meer uitkomt en behoudens een duik in een zwembad of willekeurig bed geen sprake meer is van sociaal gedrag.

Ik heb in mijn vorig leven als huisarts regelmatig te maken gehad met jonge mensen die in het weekend na het stappen op de huisartsenpost kwamen omdat ze onder invloed van de alcohol toch net iets onhandiger bleken te zijn dan normaal. Het zou straks niet meer nodig moeten zijn dat de ambulance moet uitrukken voor een niet aanspreekbare dronken puber die kotsend op straat ligt en niet meer door zijn vrienden in beweging is te krijgen.

Handhaving en controle zijn slechts enkele van de middelen die we kunnen inzetten om te werken aan een gezonde toekomst voor jongeren. Aan de basis van het succes van deze wet staan de strenge heelmeesters: ouders, gemeenten, horeca, scholen en jongeren zelf. Anders houden we een stinkende wond over. Nu zetten we in op NIX 18.