Woonoverlast stevig aanpakken

Woonoverlast stevig aanpakken

Woonoverlast stevig aanpakken
 Beeld PvdA Facebook

Door Ahmed Marcouch op 30 januari 2014 Delen  

Iedereen moet zich thuis veilig kunnen voelen. De Partij van de Arbeid wil woonoverlast dan ook harder aanpakken. Daarom kom ik met een initiatiefwetsvoorstel dat burgemeesters de mogelijkheid geeft een tijdelijk huisverbod op te leggen aan hardnekkige overlastgevers. Iemand die bij herhaling ernstige overlast voor zijn buren veroorzaakt en niet vatbaar is gebleken voor bemiddeling, waarschuwingen, maatregelen uit het Huurrecht of APV, krijgt bijvoorbeeld voor een periode van tien dagen een huisverbod, met een verlengingsmogelijkheid tot vier weken. Hiermee wil de PvdA burgemeesters meer slagkracht geven om sneller en doelmatiger in te grijpen tegen hardleerse overlastgevers.

Te veel mensen krijgen er dagelijks mee te maken: overlast van een buurman die zich compleet misdraagt. Het is een van de meest venijnige en beangstigende vormen van criminaliteit. Het gaat om een fundamenteel gevoel van onveiligheid, soms om gewelddadige vrijheidsberoving door je eigen buren in je eigen straat. Voor de slachtoffers is dit loodzwaar, soms leidt het zelfs tot psychische, financiële problemen en gedwongen verhuizing van het slachtoffer. Daar wil de PvdA korte metten mee maken.

Zeker als het om woningeigenaren gaat, is de huidige wet ontoereikend. Daarom moeten notoire overlastgevers een huisverbod kunnen krijgen. In de periode dat ze niet in hun eigen huis mogen, raken overlastgevers doordrongen van het feit dat ze zich voortaan beter moeten gaan gedragen.

Ik ben blij dat minister Opstelten ons pleidooi voor buurtbemiddeling steunt. Ik wil daar nog meer op inzetten. Maar daarmee hebben we niet alle overlast uit de wereld geholpen. Er blijft een kleine groep hardnekkige en agressieve overlastgevers die met bemiddeling niet klein te krijgen zijn. Om tegen die groep op te treden, hebben burgemeesters meer slagkracht nodig. In mijn voorstel krijgen ze die.

De PvdA heeft dit eerder aangekaart bij de minister, maar tot nog toe zonder concreet resultaat.

Uithuisplaatsing hoeft overigens niet alle inwoners van een woning te betreffen, maar kan op de specifieke overlastpleger(s) worden gericht. Plegers van huiselijk geweld zijn hiervan een voorbeeld. En als echt niets meer helpt, dan moet als stok achter de deur het sluiten van een woning mogelijk blijven. Die maatregel wordt proportioneler als aangetoond kan worden dat een eerst opgelegd tijdelijk huisverbod – of meerdere van die tijdelijke verboden – niet gewerkt hebben.