Willem Drees-lezing

Willem Drees-lezing

Door De Redactie op 21 september 2010 Delen  

Op donderdag 30 september zal oud-minister Marcel van Dam de jaarlijkse Willem Drees-lezing houden. Deze publieke lezing, die elk jaar in het teken staat van de verzorgingsstaat, vindt plaats in het Nutshuis in Den Haag. Aansluitend zal econoom Flip de Kam reageren op de woorden van Van Dam.

Marcel van Dam, onder meer oud-staatssecretaris, minister en programmamaker zal in zijn lezing dieper ingaan op de consequenties van de komende bezuinigingsronde voor de sociale voorzieningen. Hij is van mening dat uitgaven voor de verzorgingsstaat niet ten koste hoeven te gaan van economische groei. Oud-kamerlid en hoogleraar in de economie Flip de Kam zal in reactie op Van Dam betogen hoe de overheid moet omgaan met het huidige financieringstekort, zonder dat zij daarbij schade toebrengt aan de collectieve voorzieningen.

De Willem Drees-lezing wordt gehouden in de bankhal van het Nutshuis in Den Haag en begint om 17.00 uur. Na de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De lezing is vrij toegankelijk en aanmelding is niet nodig. 

Als PvdA minister-president van 1948 tot 1958 speelde Willem Drees (1886-1988) een grote rol bij de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat. De stichting Willem Drees-lezing stelt zich ten doel om de grote betekenis die dr. Willem Drees heeft gehad voor de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat in de 20ste eeuw te herinneren door jaarlijks een publieke lezing te organiseren. Met behulp van deze lezingen wil de stichting de principes van de verzorgingsstaat actualiseren en verdiepen. De stichting hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het waarborgen van een rechtvaardige en democratische verdeling van kennis, inkomen en macht in Nederland en daarbuiten.

Delen: