Wijs zzp’ers op hun rechten

Wijs zzp’ers op hun rechten

Door Mei Li Vos op 8 november 2012 Delen  

Steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) leven in armoede. Ik maak mij daar zorgen over. Er zijn regelingen voor zzp’ers die hen door krappe tijden kunnen helpen, zoals het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) en kwijtschelding gemeentelijke heffingen. De vraag is of gemeenten zzp’ers wel voldoende wijzen op deze mogelijkheden. Ik ga hierover Kamervragen stellen aan de regering. Er moet duidelijkheid komen over de inkomenspositie van zelfstandigen, zodat er gerichter actie kan worden genomen.

Een toenemend aantal zzp’ers meldt zich bij de Voedselbanken. Ze komen niet meer rond en kunnen zelfs de dagelijkse boodschappen niet betalen. Zeker nu de economische crisis lang duurt, wordt de inkomenspositie van veel zzp’ers nijpender. Het spaargeld is opgesoupeerd, nieuwe opdrachten komen mondjesmaat binnen en de tarieven staan onder druk.

Dat baart de me zorgen: er zijn inmiddels bijna een miljoen zzp’ers, die een belangrijke bijdrage leveren aan onze economie en veerkracht van de arbeidsmarkt. Faillissementen van hen zijn niet alleen een persoonlijk drama, maar ook niet goed voor ons allemaal. Gelukkig zijn er dus verschillende regelingen voor hen om tijdelijke ondersteuning te bieden. Het is echter nog onduidelijk hoe vaak deze instrumenten worden ingezet, omdat ze per gemeente geregeld worden. Recente gegevens over hoe het nu met de inkomens van zzp’ers gaat zijn er nog niet.

Dit zijn de Kamervragen die ik aan de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken stel:

1. Bent u bekend met het bericht ‘Meer zzp’ers naar voedselbank‘ (Spits, 8 november 2012)?

2. Welke gemeenten kampen met een (sterk) vergrote toestroom van zzp’ers naar de voedselbanken?

3. Worden zzp’ers door de gemeenten gewezen op de mogelijkheden van de (bijzondere) bijstand?

4. In welke gemeenten kunnen zzp’ers met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale heffingen?

5. Kunt u aangeven hoe de inkomenspositie van zzp’ers in de afgelopen 12 maanden is veranderd ten opzichte van de periode daarvoor, en wat de oorza(a)k(en) daarvan is (zijn)?

6. Bent u bereid nader onderzoek te doen naar de inkomenspositie van zelfstandigen, dan wel recent onderzoek op dit gebied (EIM, CBS) te actualiseren? Kunt u daarbij verschillende categorieën zzp’ers onderscheiden?