Hulde voor Veteranenwet

Hulde voor Veteranenwet

Door Janny Vlietstra op 19 december 2011 Delen  

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer heeft van harte ingestemd met het wetsvoorstel Veteranenwet. Het is heel bijzonder dat alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel hebben ontwikkeld en ingediend, onder aanvoering van Angelien Eijsink. Aan veteranenzorg is in de loop der jaren het nodige ontwikkeld. Keer op keer is echter gebleken dat het huidige beleid onvoldoende proactief is, een versnipperd werkveld kent en dat veteranen vaak het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Dit wetsvoorstel wil die versnippering opheffen en de toegang tot zorg eenvoudig en duidelijk maken.

 

Naast de unanieme politieke steun kan het wetsvoorstel bogen op een breed maatschappelijk draagvlak. Bij het opstellen ervan is nauw overleg geweest met de militaire vakbonden, veteranenorganisaties, veteranen, huisartsen en specialisten. Ook dat is de verdienste van de initiatiefnemers.

Tot mijn grote vreugde is de minister van Defensie erin geslaagd de 110 miljoen te vinden die nodig is voor het inlossen van de zogenoemde ‘ereschuld’. Bij de behandeling in de Tweede Kamer heeft de minister beloofd zijn uiterste best te doen dit nog in 2011 te regelen en hij heeft woord gehouden. Daar wil ik de minister zeer mee complimenteren.