Laat jonge asielzoeker na 8 jaar blijven

Laat jonge asielzoeker na 8 jaar blijven

Door Diederik Samsom op 27 februari 2012 Delen  

Mijn ChristenUnie-collega
Joël Voordewind en ik
hebben
maandag een initiatiefwet ingediend
waarmee de rechten van gewortelde
kinderen worden gewaarborgd in het geval van uitzonderlijk langdurige
procedures. De wet moet ervoor zorgen dat kinderen van asielzoekers die thuis
zijn geraakt in Nederland een verblijfsvergunning krijgen als ze de dupe zijn
van een falende overheid.

Procedures van asielzoekers duren vaak lang, soms zo lang dat een jong kind
helemaal geworteld raakt in Nederland. Zo’n kind uitzetten is ontzettend
pijnlijk en schadelijk voor het kind. Deze wet zegt: als de overheid zelf fouten
heeft gemaakt in de procedure, mag zo’n kind blijven.

Deze wet geeft de rechten van kinderen een plek in het asiel- en
vreemdelingenrecht. De wet geldt als minderjarige kinderen langer dan acht jaar
in Nederland zijn. Er zitten wel voorwaarden aan, zoals dat je niet in de
illegaliteit mag hebben verbleven.

Mauro
De Partij van de Arbeid zet de strijd voor
een verblijfsvergunning voor de Angolese asielzoeker Mauro voort
. Een
tijdelijk studievisum is geen oplossing die de 18-jarige jongen duidelijkheid
verschaft. Mauro is helemaal thuis in Nederland en moet zo snel mogelijk een
vergunning krijgen van de minister. Voor jongens als hij hebben we deze wet wel
gemaakt. Of hij onder de criteria valt, is niet met zekerheid te zeggen. Ik hoop
het. Zijn verblijfsduur is lang genoeg, want voor alleenstaande kinderen als
hij, geldt de wet al na vijf jaar verblijf.

Het wetsvoorstel (pdf) >

De
zogeheten ‘Memorie van toelichting’ bij dit voorstel (pdf) >