Seks met dieren verboden

Seks met dieren verboden

Door Harm Evert Waalkens op 2 juli 2008 Delen  

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het mijn wetsvoorstel dat seks
met dieren verboden maakt. Ook het maken, verhandelen en bezitten van
dierenporno wordt strafbaar gesteld. Ik hoop dat door deze wet er een einde komt
aan de perverse praktijken van seks met dieren.

Met de nieuwe wet kunnen ook producenten van en handelaars in dierenporno
straks drie jaar gevangenisstraf krijgen.

Tot nu toe was seks met dieren alleen strafbaar op basis van wetgeving over
dierenmishandeling: er moet aantoonbaar sprake zijn van pijn, letsel of
aantasting van de gezondheid of welzijn van het dier. In de praktijk blijkt het
vaak ingewikkeld om op grond hiervan tot een veroordeling te komen. De PvdA
vindt dat seks met dieren altijd, óók als er geen sprake is van aantoonbare
schade voor het dier, strafbaar moet zijn: Seks met dieren is gewoon in strijd
met de heersende zeden.

Ik ben blij dat er nu eindelijk wetgeving op dit gebied is. Nederland liep op
dit terrein achter. Je wilt niet weten wat je op internet allemaal tegenkomt.
Nederland is een draaischijf in de dierenporno-industrie geworden, omdat er in
veel ons omringende landen al wél een verbod is. Naar verluidt komt zelfs 65%
van de dierenporno uit ons land. De aangenomen wet maakt aan deze situatie een
einde: seks met dieren wordt strafbaar, ook als het in de privé-kring
plaatsvindt en ook als dierenmishandeling niet bewezen kan worden.

Voordat de wet in werking treedt moet deze nog worden behandeld in de Eerste
Kamer. Dit zal na het reces gebeuren.

Delen: