Gemeenten moeten segregatie makkelijker kunnen tegengaan

Gemeenten moeten segregatie makkelijker kunnen tegengaan

Door Margot Kraneveldt – Van der Veen op 20 januari 2010 Delen  

Gemeenten moeten meer mogelijkheden hebben om de segregatie van kinderen van
hoog- en laagopgeleide ouders tegen te gaan. Voor de PvdA telt iedereen mee. We
laten nu te veel talent liggen. Alle kinderen moeten de kans krijgen hun
talenten te ontwikkelen. Een tweedeling in het onderwijs moeten we voorkomen. De
school is een plek waar kinderen samen moeten komen in de eigen wijk. Meedoen
begint met samen spelen en samen leren.

De PvdA wil dat de staatssecretaris nog dit jaar komt met wetgeving om
segregatie in het onderwijs tegen te gaan. In ieder geval willen we een vast
aanmeldmoment en aanmeldpunt vastleggen voor iedereen. Daarnaast denkt de PvdA
aan een pakket aan mogelijke maatregelen waaruit de gemeente passende
maatregelen kan kiezen die passen bij de lokale situatie. Bijvoorbeeld: het
aanbrengen van een plafond voor capaciteit en groei, voorrangsregels bij
toewijzing en postcodebeleid.

Het voorstel komt op verzoek van Rinda Den Besten, onderwijswethouder voor de
PvdA in Utrecht, die in haar stad probeert de segregatie in het onderwijs aan te
pakken. Den Besten werkt in Utrecht aan voorstellen om segregatie tegen te gaan
in de stad, zij stelt voor om niet alleen te kiezen voor één aanmeldmoment voor
basisscholen maar om gescheiden wachtlijsten te maken op basis van de
sociaal-economische positite van de ouders. Dat is winst ten opzichte van de
huidige situatie in veel wijken, waar gewilde scholen vaak een postcodebeleid of
een leerlingstop moeten hanteren.

Vrijblijvendheid werkt niet, terwijl de segregatie in het onderwijs door
gaat. De PvdA stelt voor dat gemeenten moeten kunnen bepalen dat alle kinderen
op dezelfde leeftijd kunnen worden ingeschreven; dus niet het ene kind vlak na
de geboorte, en het andere kind net voor de 4de verjaardag. Als een
paar schoolbesturen dwarsliggen, krijgt de gemeente, als het aan ons ligt, de
mogelijkheid het toch in te voeren.

Delen: