Werkplan Partijbestuur Partij van de Arbeid 2021 – 2025

Werkplan Partijbestuur Partij van de Arbeid 2021 – 2025

Door Esther-Mirjam Sent op 10 februari 2022 Delen  

De PvdA streeft naar bestaanszekerheid en vooruitgang voor iedereen. Dat is nog geen vanzelfsprekendheid in ons Nederland.

Zekerheid is voor veel mensen onbereikbaar geworden. Voorbehouden aan de happy few. Veertig jaar neoliberaal marktdenken laat zijn sporen na. Waar de belofte ooit was dat iedereen zou profiteren van meer markt en minder overheid, is de ongelijkheid nu zo groot dat zij ten koste gaat van welvaart en samenhang. Mensen voelen zich verloren in de systemen die hen hadden moeten beschermen. Mensen die het belangrijkste werk doen om ons een fatsoenlijk bestaan te geven — de leraren, de agenten en de verpleegkundigen — lopen op hun laatste benen. En ons systeem van pensioenen, gezondheidszorg, woningmarkt en uitkeringen piept en kraakt.

Onze opdracht als sociaaldemocraten blijft onverminderd groot. Een opdracht die we alleen aankunnen met een sterke vereniging. Een vereniging die middenin de samenleving staat. Een vereniging met een solide basis. Een vereniging waarin we de kracht van het collectief en onze leden benutten. En een vereniging die meebeweegt met haar tijd: Sterft gij oude vormen en gedachten. Met de leden aan het roer van de Partij geven we richting aan alle progressieve krachten in Nederland die ons land eerlijker, socialer en duurzamer willen maken.

Het partijbestuur vormt de aanjager van dit proces. Het is dienstbaar aan de vereniging en bewaakt de middellange- en lange termijn doelen van onze partij. De kracht van het partijbestuur schuilt niet in het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Maar in het zorgdragen voor een stabiel bestuur van onze vereniging, als de hoeder van onze idealen en de bewaker van zorgvuldige processen. Zo realiseren we een partij met zelfvertrouwen, die relevant is, gevoed wordt door de leden en waarin het gezellig is.

Om dit te realiseren benoemt het partijbestuur de volgende speerpunten

Ideeënpartij. Onze vereniging koestert intern debat en organiseert tegenspraak. Niet door uit onmacht naar moties te grijpen, maar door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.
Actiepartij. Onze vereniging staat middenin de samenleving. Voert zowel on- als offline zinderende campagnes en staat met progressieve bondgenoten zij-aan-zij op de barricades.
Fundament. Onze vereniging heeft de basis op orde. Interne en operationele processen zijn gestroomlijnd. We handelen professioneel.


Uitwerking Werkplan 2021 – 2025

Vanuit deze speerpunten maakt het partijbestuur de vertaalslag naar de volgende concrete ambities voor de komende vier jaar.

Ideeënpartij

Ideeënpartij

De Partij van de Arbeid is de partij waarin we de beste ideeën voor de toekomst hebben. Die hebben we omdat we de kracht van ons collectief benutten. Van onze politici, afdelingen, gewesten, neveninstellingen en leden. We zorgen ervoor dat leden kunnen meedenken, meepraten en meedoen. Om zo alle verschillende inzichten die onze partij rijk is om te smeden tot linkse plannen. Dat vraagt om een bruisende ledendemocratie met voldoende inspraakmogelijkheden maar bovenal om het stimuleren van ontmoetingsdemocratie.

Daarom organiseren we parallel aan netwerken expertiseteams met experts in brede zin, die op flexibele basis input geven aan onze Kamerleden, Europarlementariërs en lokale politici. Zorgen we ervoor dat duidelijk is waar leden terecht kunnen om punten te agenderen. En organiseren een Van Waarde 2.0 waar de verhalen van leden en kiezers centraal staan. We sporen afdelingen aan, en bieden daar de tools voor, om kiezers te interviewen, dilemma dialogen te organiseren en enquêtes te houden. Die verhalen brengen we bij elkaar binnen een sociaaldemocratisch kader en daarmee vormen we ons verhaal van de PvdA.

Delen:

Word lid van onze partij!

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!
Maak het verschil - doneer nu voor de campagne!

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee