Werknemers krijgen een stem bij faillissement

Werknemers krijgen een stem bij faillissement

Werknemers krijgen een stem bij faillissement
Foto Shutterstock / Arthimedes

Door Jeroen Recourt op 21 juni 2016 Delen  

Voor het eerst krijgen werknemers rechten bij een faillissement. Sinds de faillissementswet in 1893 in werking trad wordt in de wet met geen woord gerept over de belangrijkste slachtoffers van een faillissement: de werknemers. Niet hun belangen, maar alleen die van de schuldeisers worden beschermd. De PvdA vindt dat werknemers een stem moeten krijgen en beter wettelijk beschermd moeten worden als hun werkgever failliet dreigt te gaan. Dit is vandaag met het aannemen van het amendement van Grace Tanamal en mij geregeld.

Werknemers krijgen hiermee een belangrijke rol in de voorbereiding en afwikkeling van het faillissement van hun werkgever. Te vaak zijn hun belangen ondergeschikt aan die van de schuldeisers. Soms wordt een faillissement zelfs misbruikt om werknemers na een doorstart snel en goedkoop te lozen. De PvdA bestrijdt dat onrecht.

Werknemers vormen de ruggengraat van ieder bedrijf, maar als het slecht gaat hebben ze geen enkele invloed meer. Dat is echt van de zotte. Werknemers hebben recht op een stem wanneer hun toekomst op het spel staat. De belangen van werknemers en schuldeisers moeten even zwaar wegen.

Ons amendement regelt twee zaken:
– Curatoren worden verplicht om de vertegenwoordiging van werknemers van een bedrijf, zoals de ondernemingsraad, te informeren en te horen in de aanloop naar een faillissement, tijdens de zogenaamde ‘stille voorbereiding’. Daarmee krijgt het personeel dezelfde informatie als de schuldeisers. En weten zij hoe zij het beste voor hun eigen belangen kunnen opkomen. De curator kan die belangen meenemen in zijn plannen voor de toekomst van het in problemen geraakte bedrijf;
– Werknemers krijgen het recht om een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de commissie van schuldeisers. Die commissie kijkt na een faillissement hoe de belangen van de schuldeisers het beste gediend kunnen worden. Als daar ook iemand namens de werknemers inzit kan worden voorkomen dat het personeel overgeleverd wordt aan de grillen van de schuldeisers en daarmee aan het kortste eind trekt.

Schrijnende gevallen zoals bij Perry Sport hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe een doorstart ertoe kan leiden dat personeel snel en goedkoop wordt geloosd. Dat willen we vanaf nu voorkomen door de invloed van werknemers te vergroten. Met dit amendement geven we werknemers voor het eerst sinds het ontstaan van de wet in 1893 een centrale positie in het faillissementsrecht, en daarmee meer zekerheid.

Delen: