Werkloze allochtone jongeren beter bereiken

Werkloze allochtone jongeren beter bereiken

Door Mariëtte Hamer op 27 november 2013 Delen  

Verschillende migrantenorganisaties en FNV Jong waarschuwen dat in sommige wijken van grote steden de werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren is gestegen naar 40%, maar dat dit percentage door het fenomeen van verborgen jeugdwerkloosheid in werkelijkheid weleens veel hoger kan zijn. Deze jongeren staan niet geregistreerd als werkzoekende en zitten thuis zonder baan, zonder diploma. Alarmerende berichten. Daarom heb ik met mijn collega Keklik Yücel minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd deze groep in kaart te brengen en maatregelen te nemen.

Dat de jeugdwerkloosheid in Nederland hoog is, is bekend. Zo’n 16,5 procent van de jongeren op de arbeidsmarkt zoekt een baan. En onder allochtone jongeren is de werkloosheid twee keer zo hoog. Daarom heeft de Partij van de Arbeid de regering opgeroepen extra inspanningen te plegen, zodat niet-westerse allochtone jongeren hun weg vinden naar een stage, leerwerkbaan of baan.

Ik vind het verontrustend dat een aanzienlijke groep werkloze allochtone jongeren nu niet bereikt lijkt te worden. De grootste problemen blijven daardoor buiten beeld. Ik heb minister Asscher dan ook gevraagd in hoeverre het geschetste beeld van verborgen jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren klopt en welke maatregelen de minister gaat nemen om deze groep te bereiken.