Werkgever moet zich inspannen voor integratie arbeidsmigrant

Werkgever moet zich inspannen voor integratie arbeidsmigrant

Door Marit Maij op 20 mei 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid vindt dat werkgevers die arbeidsmigranten inhuren hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun buitenlandse werknemers integratie- en taalcursussen moeten aanbieden. Op die manier voorkomen we dat de baten van arbeidsmigratie voor de werkgevers zijn, terwijl de lasten voor de samenleving zijn.

Vorige week bepleitte Lodewijk Asscher gelijk loon voor gelijk werk in het land waar iemand aan de slag gaat. Dat klinkt logisch, maar helaas zijn er nog steeds grensoverschrijdende ondernemers die deze regel aan hun laars lappen of met sluwe constructies ontwijken. Arbeidsmigranten die door deze constructies minder verdienen dan het Nederlandse minimumloon worden uitgebuit en verdringen ook Nederlandse werknemers, die wel het minimumloon verdienen. Dat is oneerlijke concurrentie, waar veel bouwvakkers of vrachtwagenchauffeurs terecht over klagen.

Arbeidsmigranten die hier naartoe komen moeten hetzelfde verdienen als hun Nederlandse collega’s. Maar werkgevers hebben daarnaast een bredere verantwoordelijkheid. Ze moeten ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten die zij hierheen halen ook mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving en Nederlands kunnen spreken. Dat vergroot hun kans op ander werk en voorkomt dat arbeidsmigranten onnodig gebruik gaan maken van sociale voorzieningen.

Nu is het zo dat de schatkist of de buurtbewoners de negatieve gevolgen voelen wanneer arbeidsmigranten werkloos raken of wanneer de integratie van arbeidsmigranten mislukt. Daarom hebben mijn collega John Kerstens en ik de regering verzocht om met werkgevers in gesprek te gaan over hoe zij invulling gaan geven aan hun verantwoordelijkheid voor de integratie van buitenlandse werknemers. Want een bedrijf dat de keuze maakt om arbeidsmigranten in dienst te nemen moet deze mensen vanzelfsprekend eerlijk betalen, maar ook op weg helpen in de Nederlandse samenleving.

Delen: