Werken aan werk en groei

Werken aan werk en groei

Door Roos Vermeij op 16 september 2014 Delen  

Werken aan werk blijft topprioriteit voor de PvdA. De economie trekt aan en de werkloosheid daalt gestaag, maar dat moet iedereen nu ook echt gaan merken. Te veel mensen zitten nog zonder werk. Daarom zijn wij tevreden met de aangekondigde maatregelen om de komende jaren werk en groei te stimuleren. Maatregelen als de verlenging van het lage BTW-tarief in de bouw en de zogeheten brug-WW die omscholing naar een nieuwe kansrijke baan mogelijk maakt, vergroten de kans op een nieuwe baan. Het kabinet moet alles op alles zetten om ook zo snel mogelijk voor die banen te gaan zorgen.

Het kabinet stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer met maatregelen om de komende jaren werk en groei te stimuleren. Sinds de tweede helft van vorig jaar klimt de Nederlandse economie, mede dankzij de reeds genomen maatregelen van dit kabinet, weer uit het dal. De werkloosheid daalt gestaag maar te veel mensen zitten nog zonder werk.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen die direct merkbaar zullen zijn. Zo wordt het lage BTW-tarief voor de bouw het eerste half jaar van 2015 verlengd. Dit is een stimulans voor de woningmarkt en zorgt voor extra werkgelegenheid in de bouw. Ook gaat het kabinet meer inzetten op het van werk-naar werk helpen van mensen: ouders zullen in de eerste zes maanden dat zij werkloos zijn geworden nog recht hebben op kinderopvangtoeslag zodat zij zich beter kunnen richten op het vinden van een nieuwe baan. En via de brug-WW, die omscholing naar beroepen en sectoren waar sprake is van groei mogelijk maakt en de kosten voor de werkgever drukt.

Maar voor structureel meer werk, juist voor mensen met bijvoorbeeld een baan in de bouw of in transportsector, moeten de kosten op arbeid lager zodat werkgevers eerder dan nu het geval is mensen zullen aannemen in een goede, vaste baan. De ‘belastingbrief’, die ook vandaag is gepresenteerd, laat zien hoe dat kan. Alleen dat al moet 100.000 extra banen opleveren. Door te snijden in de toeslagenbureaucratie en in het grote aantal aftrekposten, door fiscale sluiproutes aan te pakken en door belastingen te verschuiven van arbeid naar vervuiling en consumptie, kan geld vrijgemaakt worden om werkenden minder te belasten. Uit CBS-cijfers blijkt dat sinds 2001 werknemers een steeds groter deel van de belastingen betalen. Die trend moet worden gekeerd.

De overheid heeft de banen niet in zijn zak, maar kan en moet wel een actieve en sturende rol spelen bij het stimuleren van de economie en het creëren van banen. Een overheid die alles op alles zet om het groot aantal mensen dat nu aan de kant staat fors naar beneden te brengen. Daar gaat de Partij van de Arbeid zich keihard voor inzetten.

Delen: