Werkbezoek Oosterhout en Breda in verband met 380kv hoogspanningstracé

Werkbezoek Oosterhout en Breda in verband met 380kv hoogspanningstracé

Door Henk Leenders op 4 december 2014 Delen  

De nieuwe energiecentrales in Zeeland moeten worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Om die reden gaat TenneT de komende jaren een nieuwe hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Borssele en Tilburg. In 2011 is er voor een tracé gekozen. In augustus 2014 is besloten om het tracé tussen Roosendaal en Tilburg te wijzigen. De strengere eisen met betrekking tot leveringszekerheid is de reden daarvoor.

De nieuwe 380kv hoogspanningsleiding bij Oosterhout en Breda doorkruist een prachtig natuurgebied en komt op sommige plaatsen erg dicht bij bebouwd gebied. Bewoners zijn hier begrijpelijk erg van geschrokken. De communicatie vanuit TenneT en het ministerie over het verlegde tracé is deze zomer niet zo gelukkig verlopen. Wij hebben daar kritische vragen over gesteld en willen het proces vanaf nu kritisch blijven volgen.

Met name in Oosterhout en Breda laten burgers van zich horen. Om de situatie ter plaatse te bekijken en met burgers te praten, breng ik, namens de Tweede Kamer fractie van de PvdA, een bezoek aan de regio. De PvdA vindt dat dit soort besluiten samen met burgers moet worden genomen. Dat betekent dat er in ieder geval goed met omwonenden moet worden gecommuniceerd. Ook vinden wij dat alternatieven serieus moeten worden onderzocht om te kijken of ze uitvoerbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de alternatieven die de omwonenden zelf hebben ingebracht.

Ik wil graag zien wat er op welke plaats (mogelijk) staat te gebeuren. Ook wil ik (vertegenwoordigers van) omwonenden en actiegroepen spreken. Daarom ga ik maandag 8 december op bezoek in het gebied.

Het programma van het werkbezoek is als volgt:

Oosterhout
11.00
Werkschuur Natuurmonumenten, Tilburgsebaan 7, Oosterhout

11.15
Wandeling door gebied tracé 380kv

12.00 uur
Werkschuur Natuurmonumenten, Tilburgsebaan 7, Oosterhout
Gesprek bewoners, actiegroep 380kvOosterhoutNee

13.00 uur
Vertrek richting Breda over deel van A59 (alternatief tracé)

Breda
14.00 uur
Bijeenkomst parkeerplaats Asterdplas (plaats dichtbij Haagse Beemdenbos)
Rijtoer door gebied Haagse Beemdenbos

15.00 uur
SCC Kraaienest, Tweeschaar 12, Breda
Gesprek bewoners, actiegroep Behoud de vierde bergboezem en het Haagse Beemdenbos, Wijkraad BEKOM

16.00 uur
Afsluiting werkbezoek

Delen: