Werk terughalen naar Nederland gestimuleerd

Werk terughalen naar Nederland gestimuleerd

Werk terughalen naar Nederland gestimuleerd

Door John Kerstens op 20 augustus 2014 Delen  

De afgelopen decennia is veel werk naar het buitenland verdwenen: offshoring. Langzaamaan komt een (klein) deel van dat werk weer terug naar Nederland, het zogenoemde ‘reshoring’. Zo lang ik in de Kamer zit, pleit ik er voor om dat terughalen van werk te stimuleren. Omdat het kansen biedt. Kansen op werk, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Na een eerdere mondelinge toezegging, heeft het kabinet ook op papier aangegeven zich sterk te zullen maken voor reshoring en hoe ze dat gaat doen. De PvdA is daar blij mee.

Steeds vaker komen bedrijven tot de conclusie dat aan het naar het buitenland verplaatsen van werkzaamheden niet alleen maar voordelen kleven. Als het gaat om zaken als kwaliteit en het snel en goed kunnen inspringen op eisen of klachten van klanten bijvoorbeeld blijkt dat buitenland vaak niet te kunnen tippen aan Nederland. Tel daarbij op dat de lonen in traditionele ‘lage lonenlanden’ relatief snel stijgen waardoor de kostprijs soms fors omhoog gaat en de voordelen wegen lang niet altijd meer op tegen de nadelen. Steeds vaker ook komen bedrijven dus voor de keuze te staan of ze hun werk weer in Nederland zullen laten doen.

De PvdA pleit er al een tijdje voor te stimuleren dat in zulke gevallen voor het daadwerkelijk terughalen van dat werk wordt gekozen. Werk betekent immers banen. Banen voor mensen die bijvoorbeeld als gevolg van de crisis nu thuis zitten of moeilijker aan de bak komen vanwege een beperking. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld inpak- of productiewerkzaamheden biedt het terughalen van werk naar Nederland kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kansen op een baan. Kansen om weer mee te doen.

De PvdA is blij dat ook het kabinet dat inziet. Een verdere verbetering van ons vestigingsklimaat, het weghalen van onnodige belemmeringen, het met raad en daad ondersteunen van ondernemers die voor de eerder bedoelde keuze staan: het zijn allemaal zaken die reshoring kunnen bevorderen. Allemaal zaken ook waar het kabinet actief mee aan de slag gaat. Dat, in combinatie met het in de Participatiewet voorziene instrument van loonkostensubsidie en het eveneens door de PvdA bepleite verlagen van de lasten op arbeid, kan veel extra werk opleveren. En draagt zo bij aan de opdracht die de PvdA zichzelf voor de komende jaren heeft gesteld: zorgen dat de als gevolg van de crisis gestegen werkloosheid fors terugloopt en meer mensen perspectief wordt geboden. Door het hebben van een baan. Een baan die niet alleen meer inkomen oplevert, maar ook kansen biedt om jezelf verder te ontwikkelen, om sociale contacten op te doen, om mee te doen, om er toe te doen. En dat is waar de PvdA voor staat.

Delen: