Welkomstwoord Ferd Crone

Welkomstwoord Ferd Crone

Door De Redactie op 29 juli 2013 Delen  

Van harte heet ik jullie welkom in deze prachtige stad! Uiteraard sta ik als Burgemeester boven de partijen, boven alle partijen. Ik zou even graag andere partijcongressen in onze stad verwelkomen, ook CDA, VVD en andere. Omdat ik boven de partijen sta, zal ik me beperken tot de feiten, en geen politieke stellingen betrekken. Dat is voor mij wel eens anders geweest op uw podium.

Ik heb me laten vertellen dat het laatste congres van uw partij hier heeft plaatsgevonden in 1910, laten we op het volgende minder lang wachten. Het werd dus de hoogste tijd dat de roodste provinciehoofdstad van Nederland weer eens het congres op bezoek krijgt. Want Rood was deze stad, van Troelstra, oprichter van de SDAP, en Domela Nieuwenhuis, via de oer-Leeuwarder Anne Vondeling, tot Diederik Samsom die hier zijn jeugd doorbracht.

Het is vandaag 27 april; maar wist u dat de allereerste 1 mei-viering in Nederland in deze stad plaatsvond, en ook op de 27e april in 1890! De burgemeester, ik kan het me niet meer voorstellen, had deze verboden in de schouwburg, en hij werd dan ook verplaatst naar zalencomplex Schaaf, en zelfs met duizenden mensen buiten gevierd.

En Diederik Samsom voerde hier zijn eerste acties als scholier. Ik zag ook op Wikipedia dat hij hier een fanatiek waterpoloër was. Ik heb dit nagevraagd bij mijn teamgenoten, ik speel zelf ook bij ORCA, en nodig hem graag uit voor een invalbeurt vanavond in zijn oude team, waarin ik nu ook speel. En inderdaad, hij was fanatiek genoeg, winnen vond hij belangrijker dan alleen maar meedoen. U herkent dat, want zo zit hij vast ook in de politiek, hij wil resultaat halen! Dus een rode stad.

Maar het is vandaag ook 27 april, de verjaardag van onze nieuwe aanstaande koning Willem Alexander, en diens voorouders komen ook rechtstreeks uit Leeuwarden. Toen Willem III, koning-stadhouder geen kinderen had, wees hij de Friese Stadhouder Johan Willem Friso aan voor de erfopvolging. Hij is sindsdien de werkelijke stamvader van ons huidige koningshuis. Deze stad is dus Rood, én Oranje!

Leeuwarden heeft veel geschiedenis te bieden. En toekomst. Het is een bijzondere stad, het kloppende hart van Fryslân.

Leeuwarden vervult een sterke centrumfunctie voor onderwijs, zorg, winkelen en uitgaan voor de provincie met 640.000 en een regio van 210.000 inwoners. Leeuwarden is de tweede stad in Noord Nederland. Het is de op één na jongste stad van Nederland.

Maar de stad kent een werkgelegenheid die in de pas loopt met landelijke cijfers, maar nu wel extra bedreigd wordt door rijk bezuinigingen. Ik ben dan ook verheugd met de recente kamerbrede motie, geïnitieerd door uw Albert de Vries, dat die niet onevenredig mogen uitpakken voor economisch kwetsbare gebieden. En we zijn blij dat uw partij sluiting van de vliegbasis Leeuwarden in uw verkiezingsprogramma heeft opgenomen.

Leeuwarden heeft een monumentaal centrum met veel winkels, grachten, restaurants en terrassen. Het is een stad met ambities. We willen de culturele hoofdstad van Europa in 2018 zijn. Dit betekent dat we enthousiast en energiek naar de toekomst kijken.

In 2020 willen we de watertechnologiestad van Europa zijn. We werken nu aan de groei van de watercampus, Wetsus, een toonaangevend internationaal technologiecentrum waar straks 2000 wetenschappers werken aan watertechnologie, door Brussel erkend als een uniek voorbeeld van regionale ‘smart Innovation’.

We streven er naar om in 2020 een klimaat neutrale stad te zijn. Daarvoor zetten we ons samen met het bedrijfsleven in op de ontwikkeling van duurzame technologie. Bijzondere kansen biedt de groeiende wereldvraag naar zuivelproducten, We grijpen die kans samen met Wageningen en andere kennisinstellingen in onze stad door de Zuivelcampus, Dairycampus, waar wereldkennis wordt ontwikkeld om de groeiende veehouderij en melkindustrie werkelijk duurzamer te maken. Daarbij past het omzetten van mest en andere afvalproducten in groengas, waarmee we nu koploper in Nederland zijn, hier zijn al 13 groengaspompen en de meeste auto’s en bussen op groengas.

Ten slotte veranderen ook hier de bestuurlijke verhoudingen. U heeft in de Tweede Kamer vorige week met overgrote meerderheid gestemd voor herindeling waardoor de buurgemeente Boarnsterhim voor een groot deel per 1 januari bij Leeuwarden komt. Daarmee groeien we van onderop naar 100.000plus!

Kortom, veel te beleven in deze Rode, Oranje en Groene stad.
Ik wens u een goed congres toe!

Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, PvdA-cogres 27 april 2013.

Delen: