Welkom terug, wijkzuster!

Welkom terug, wijkzuster!

Door Henk Nijboer op 26 augustus 2012 Delen  

Leven in goede gezondheid is misschien wel het belangrijkste in het leven. En juist daarom is de zorg voor de Partij van de Arbeid zo belangrijk. De gezondheidsverschillen in Nederland zijn namelijk groot, veel te groot wat ons betreft. Zo leven mensen met een lager inkomen gemiddeld 7 jaar korter en 12 jaar in minder goede gezondheid. Alle reden dus om deze kwestie sociaal aan te pakken.

Als economen -en tegenwoordig ook steeds meer politici- over de zorg praten, gaat het echter vaak over wat anders; de betaalbaarheid. De zorg vormt een van de grootste financiële uitdagingen die op ons afkomt. De kosten zijn de afgelopen 10 jaar verdubbeld en dreigen alle ruimte voor andere collectieve uitgaven te verdringen.

Er moet daarom iets gebeuren. We willen de zorgpremies voor gewone mensen namelijk ook betaalbaar houden. De PvdA kiest ervoor de verspillende marktwerking in de zorg een halt toe te roepen. Ook willen wij de zorg weer dichter bij mensen organiseren en wijkverpleegkundige en huisarts belangrijker maken. Zij weten immers vaak het beste wat een patiënt of oudere nodig heeft.

Voor de ziekenhuizen betekent dit onder andere dat medisch specialisten allemaal in loondienst komen. Zo kunnen zij zich dan, natuurlijk voor een goed salaris, volledig richten op hun prachtige werk voor patiënten en hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over het declareren van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Ziekenhuizen gaan in onze plannen ook niet meer concurreren met elkaar om wie de meeste patiënten binnen haalt, maar zich richten op samenwerking en de kwaliteit van de zorg.

De ouderenzorg willen we dichter bij in de buurt of de wijk gaan organiseren. Zo kunnen mensen –met de benodigde hulp- zo lang mogelijk thuis blijven wonen, en niet in een dure instelling. Dat is prettiger voor ouderen maar ook goedkoper. We willen een miljard euro extra investeren om 10.000 wijkverpleegkundigen aan te stellen. In plaats van het bureaucratische indicatiesysteem van nu, bepalen straks gewoon de huisarts en de wijkzuster weer wat u nodig heeft. Dat is fijner voor de mensen, bespaart veel kosten en leidt tot betere zorg. Welkom terug, wijkzuster!

Delen: