Laat m/v op overheidsdocumenten zo veel mogelijk weg

Laat m/v op overheidsdocumenten zo veel mogelijk weg

Laat m/v op overheidsdocumenten zo veel mogelijk weg

Door Keklik Yücel op 16 juni 2015 Delen  

De Partij van de Arbeid wil iedereen de ruimte geven zichzelf te kunnen zijn. Daarom zijn we ook voor het weglaten van de sekse op zo veel mogelijk overheidsdocumenten. Voor veel transgenders zorgt de vermelding van het geslacht op al dan niet verouderde overheidsdocumenten voor ongemakkelijke situaties.

Je moet zo veel mogelijk de ruimte krijgen om je eigen identiteit te ontwikkelen op een manier waarop jíj dat prettig vindt. Daarbij hoort ook de vrijheid om jezelf te kunnen zijn en je eigen gevoelens te hebben over wie en wat je bent. De overheid mag mensen hierin niet op discriminerende of stigmatiserende wijze beperken.

Op bijna alle formulieren en bij vele enquêtes wordt gevraagd naar het geslacht van de geënquêteerde. De PvdA is ervan overtuigd dat in een groot gedeelte van deze gevallen het geslacht er niet toedoet en ook niet genoemd hoeft te worden. Daarom mag het geslacht van ons van die documenten verdwijnen.

Een groep mensen, waaronder transgenders en mensen met een zogeheten ‘intersekse-status’, die van geslacht veranderen, kunnen de registratie van man of vrouw niet verenigen met hoe ze zich werkelijk voelen. Hier moet aandacht voor komen, omdat ze er vaak tegenaan lopen in de communicatie met medewerkers van de overheid.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onderzoek gedaan naar sekseregistratie in onze wetgeving en bij de overheid. De PvdA is erg blij met dit onderzoek. Het geeft inzicht in wat transgenders en mensen met de intersekse-status zoal meemaken. Het vertelt ons ook iets over hoe anderen met hen omgaan.

De PvdA ziet dit onderzoek als een goede aanleiding om het gesprek te voeren over de noodzaak van registreren op geslacht. Wij zijn van mening dat we nu al kunnen stoppen met registreren waar het niet nodig is. Dan kun je denken aan de ov-jaarkaart, studentenkaart, persoonlijke enquêtes en het inschrijven bij webshops.

Wij willen heel graag kijken naar verdergaande stappen, maar om dat op een verstandige wijze te doen is wel onderzoek nodig. Daarom pleiten we voor een onderzoek door de staatscommissie familierecht, zodat we voor verdergaande stappen de consequenties van niet registreren op geslacht beter in beeld krijgen of dat dat op andere punten problemen veroorzaakt. De eerste stap is in ieder geval gezet. Uiteindelijk willen we bereiken dat iedereen in Nederland zegt: hier kun je zijn wie je wilt zijn. Want daar gaat het de PvdA om.