Weg vrijmaken voor nieuw klimaatakkoord

Weg vrijmaken voor nieuw klimaatakkoord

Door Wilma Mansveld op 5 december 2012 Delen  

Namens het kabinet ben ik deze week aanwezig op de klimaattop in het Qatarese Doha. Ondanks dat er de afgelopen week intensief is onderhandeld, is er nog veel werk te verzetten tijdens het ministeriƫle deel van de top. Ik hoop dat er in Doha goede afspraken worden gemaakt, zodat er in 2020 een nieuw, juridisch bindend klimaatakkoord in werking kan treden. Een klimaatakkoord dat voor alle landen geldt.

Tegelijkertijd wil Nederland met de EU dat voor de overgangsperiode van 2013 tot 2020 afspraken worden gemaakt voor een verlenging van het Kyoto-protocol. Het doel van de EU-lidstaten is om in 2020 een CO2-reductie van 20% te behalen.

Tijdens de top spreek ik onder meer met Europees Commissaris Hedegaard (Klimaat) en directeur Steiner van het VN-Milieuprogramma (UNEP). Naar alle waarschijnlijkheid zal ik de plenaire vergadering toespreken en heb ik een ontmoeting met de secretaris van de VN-klimaattop, Christiana Figueres.

Daarnaast ontmoet ik verschillende vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, organisaties en de Nederlandse VN-jongeren die de klimaatconferentie bijwonen.

Ik ben het roerend eens met deze jongeren, die part of the solution willen zijn, oftewel onderdeel van de oplossing. We moeten jongeren betrekken bij de klimaatproblematiek. Het gaat immers om onze aarde, die we veilig en gezond door willen geven aan toekomstige generaties. Ik heb hen daarom gevraagd mee te denken over de milieu- en klimaatvisie die ik de komende tijd wil ontwikkelen.

Delen: