Kabinet en FIFA: wees open over onderhandelingen WK

Kabinet en FIFA: wees open over onderhandelingen WK

Door Tjeerd van Dekken op 12 oktober 2010 Delen  

Het demissionaire kabinet en de FIFA blijken onderhandelingen te voeren over
het WK voetbal in 2018 zonder de Tweede Kamer daarvan op de hoogte te stellen.
Laat staan dat we de inhoud van de gesprekken kennen. Ik vind dit een slechte
zaak, vooral omdat we te horen krijgen dat het kabinet op bepaalde punten niet
met de FIFA wil werken. Maar welke punten zijn dat? In deze video licht ik toe
waarom ik hierover  Kamervragen heb gesteld. Klik op lees verder om ze te lezen.

Vragen van het lid Van Dekken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over het niet voldoen aan aanvullende eisen van de FIFA.

1. Bent u bekend met het bericht
‘Regering
verwierp eisen van FIFA over WK-organisatie’
?

2. Wat is uw opvatting over de aanvullende eisen van de FIFA, zoals in dit
artikel vermeld?

3. Zijn deze eisen volgens u fundamenteel anders van aard dan de eisen
waaraan mogelijk wel wordt voldaan, hoewel dan een wetswijziging vooraf moet
plaatsvinden, zoals belastingvrijstelling? Zo ja, in welke opzichten? Zo nee,
waarom niet?

4. Waarom is de Kamer niet eerder en langs de geëigende weg geïnformeerd over
deze FIFA-eisen en het afwijzen daarvan?

5. Bent u met de PvdA-fractie van mening dat er een spanning lijkt te zitten
tussen de eerdere constatering uwer zijde dat de FIFA-eisen geen problemen
opleveren voor de Nederlandse kandidatuur en het feit dat er dus wel
buitensporige eisen zijn afgewezen? Zo nee, waarom niet?

6. Zijn er nog meer FIFA-eisen gesteld en vervolgens afgewezen waarvan de
Kamer het bestaan (nog) niet kent? Zo ja, welke?