Weer een stap tegen misstanden op de arbeidsmarkt

Weer een stap tegen misstanden op de arbeidsmarkt

Foto Wikimedia / Veronica538

Door John Kerstens op 6 oktober 2016 Delen  

Vandaag nam de Tweede Kamer, na onder meer de Wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet Arbeidsvoorwaarden Gedetacheerde Werknemers in de EU opnieuw een wet tegen misstanden op de arbeidsmarkt aan. Daarmee is het de andere kant opkijken, de schouders ophalen en de handen in onschuld wassen van ‘de grote jongens’ nu ook in de transportsector voorbij: de opdrachtgever (Ikea bijvoorbeeld, of McDonalds of Shell) wordt mede aansprakelijk voor wat er bij de uitvoering van z’n werkzaamheden misgaat. En kan dan dus bij bijvoorbeeld onderbetaling van chauffeurs of het ontduiken van premies door een transportbedrijf ook zelf een forse rekening tegemoetzien, ook als hij zelf niet de directe contractpartner is van het bedrijf waar het uiteindelijk fout loopt.

 En het loopt vaak fout in de transportsector. Cyprusroutes, Polenconstructies, het via Slowakije inhuren van Filipijnse chauffeurs, misstanden op parkeerplaatsen omdat mensen weken- en soms maandenlang in hun cabine moeten bivakkeren: je ziet ’t allemaal in de transport. Rode draad: de ene collega wordt onderbetaald, de andere komt als zogenaamd ‘te duur’ niet meer aan de bak. Waardoor mensen die eigenlijk elkaars collega’s zijn tegen elkaar worden uitgespeeld. Tegen elkaar worden opgezet.

Gisteren stond ik daarom nog in het mondelinge vragenuur. Want loopt PvdA-minister Lodewijk Asscher niet alleen in ons eigen parlement, maar ook in Brussel voorop als het gaat om eerlijkere regels en stevige handhaving, z’n VVD-collega en transportminister Melanie Schultz van Haegen lijkt daar wat minder aan te trekken: Nederland heeft een brief die een aantal andere landen (als bijvoorbeeld België, Duitsland en Frankrijk) stuurden om ‘social dumping’ in de transportsector steviger aan te pakken niet eens ondertekend. Ik heb aangegeven dat ik van haar hetzelfde verwacht als van haar collega: extra maatregelen en meer inspecties en inspecteurs. Reden voor dat laatste was de opmerking van de minister dat ze vooral wil inzetten op betere handhaving. Prima, maar dan vooral ook boter bij de vis dus.

Tenslotte: minister Lodewijk Asscher heeft de vrachtwagenchauffeurs van de FNV, die hem bij het indienen van het wetsvoorstel met een truck bij de Kamer afzetten, vandaag per brief van het aannemen van de wet op de hoogte gesteld en bedankt voor hún inspanningen.