Abortus in Nicaragua

Abortus in Nicaragua

Tijdens het herfstreces ben ik in Nicaragua. Ik woon daar een conferentie
over veilig moederschap bij. Daarnaast spreekt ik enkele NGO´s die bezig zijn om
het totaal verbod op abortus teniet te doen. Voor dagblad Trouw hou ik een
weblog bij.

Mijn
eerste bijdrage >

Mijn
tweede bijdrage >

Mijn
derde bijdrage >

Mijn
vierde bijdrage >