We mogen meer eisen van docenten

We mogen meer eisen van docenten

Door Mohammed Mohandis op 28 januari 2013 Delen  

Leraren zijn de ‘vormers’ van onze kinderen, pubers en studenten. Daarmee oefenen zij een van de belangrijkste beroepen in onze samenleving uit. Wie graag leraar wil worden, zal ook moeten laten zien dat hij of zij dit beroep aankan. Leraren moeten bevoegd en bekwaam zijn om les te geven. Helaas zijn er nog te veel leraren die niet voldoen aan de bevoegdheidseisen of de bekwaamheidseisen die gelden voor het vak dat hij of zij geeft. De PvdA zet in op de kwaliteitsverbetering van leraren. Deze kwaliteitsimpuls is hard nodig. Een goede school heeft immers goede leraren.

Tijdens mijn werkbezoeken zie ik topdocenten die hard werken en goed presteren. Helaas kom ik ook docenten tegen waarvan ik me afvraag hoe ze ooit leraar zijn geworden en of ze zich laten bijscholen. Dat valt lang niet altijd aan de leraren zelf te wijten; het komt ook voor dat scholen docenten inzetten voor een vak of een niveau waarvoor zij niet zijn opgeleid.

Alle huidige on(der)bevoegde en onbekwame docenten moeten bijscholing krijgen. Voor de lerarenopleiding moeten we toelatingscriteria aanscherpen. Voor selectie voor de poort, tijdens de poort en na de poort. Dit in het belang van de student, die anders later alsnog kan uitvallen.

Ook voor toekomstige instromers moeten er duidelijke instroomeisen zijn. Waarom zou iemand moeten worden toegelaten op de PABO met een vier voor Nederlands? Zo iemand kan beter uitwijken naar een andere opleiding.

Lerarenopleidingen zouden wat mij betreft dan ook meer vrijheid moeten krijgen om eisen te stellen aan toekomstige instromers. De zogenoemde entreetoetsen beginnen pas na aanvang van de studie, maar een herkansing kan nu ook nog aan het einde van de eerste jaar van de PABO-opleiding plaatsvinden. Al die tijd kan een PABO-student blijven bungelen, ook als het er echt niet inzit en dat is in niemands belang.

Onderwijzen is niet voor iedereen weggelegd. Wat mij betreft is de ambitie dat alle leraren aan het einde van deze regeerperiode op zijn minst bekwaam en bevoegd zijn om les te geven.

Daarnaast moet er net als in de zorg een register komen waar leraren zich inschrijven. Het lerarenregister moet verder worden ontwikkeld en deze op termijn verplichten. In het register is duidelijk te zien welke bevoegdheden een leraar heeft, welke vakken hij op welk niveau geeft en wat de bekwaamheden zijn. Ook biedt het een helder overzicht of iemand zich laat bijscholen en waarin.

Idealiter is het mijn wens dat dit register iets wordt van het onderwijsveld zelf. Daarbij moet er de mogelijkheid komen om iemand zijn bevoegdheid te ontnemen als hij niet meewerkt aan bijscholing. Het register is in dit stadium nog te vrijblijvend en daar moeten we vanaf. Goede leraren zijn nodig om elk talent maximaal tot zijn recht te laten komen.