Water niet altijd vanzelfsprekend

Water niet altijd vanzelfsprekend

Water niet altijd vanzelfsprekend
Foto Flickr / jarnomichiels

Door Lutz Jacobi op 5 juni 2015 Delen  

Water is zo vanzelfsprekend dat je bijna zou vergeten dat je er beleid voor moet maken. Maar al zetten we er dagelijks thee van en koken we er de pasta of de aardappels in, spoelen we er onze wc’s mee door en staan we ’s morgens lekker onder de douche; water heeft ook een keerzijde: het is soms vervuild, het kan overstromen en groot gebrek leidt tot dorst, honger of ziekte. En waar de boer voor zijn zware trekker op het land graag een laag waterpeil ziet, zijn natuurgebieden en weidevogels juist gebaat bij drassige weiden.

Kortom, water kent veel gedaanten en er zijn vele, vaak tegengestelde belangen in het spel. Binnen de Partij van de Arbeid vinden we dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Ook als het gaat om water. In ons land en in de rest van de wereld. Bovendien willen we zuinig zijn op ons (water)landschap en onze natuur, gaat veiligheid natuurlijk vóór alles en zijn we ons ervan bewust dat 60% van ons oppervlaktewater drinkwater is. Ons doel is daarom veilig, schoon en genoeg (dus niet te veel!) water voor iedereen. Om dat doel te bereiken moeten we veel doen. Water is dus niet altijd vanzelfsprekend.

Lees meer in ons waterplan (pdf) >
Lees meer in ons waterplan (htm) >