WAO’ers stimuleren om mee te doen

WAO’ers stimuleren om mee te doen

Door Ton Heerts op 25 april 2007 Delen  

De PvdA wil alle WAO’ers die ouder zijn dan 47 jaar, vier jaar lang
vrijstellen van herbeoordelingen als ze gaan werken. Dit maakt het voor hen
eindelijk aantrekkelijk om weer aan de slag te gaan. 

Nu worden deze WAO’ers als ze gaan werken onmiddellijk opgeroepen voor een
herbeoordeling. Vaak verliezen zij dan alsnog (een deel van) hun uitkering. De
PvdA wil dit veranderen en deze ongeveer 450 duizend mensen niet straffen, maar
juist voor hun inzet belonen.

Ik wil dat het kabinet nog dit jaar onderzoekt hoe deze maatregelen kunnen
worden verwerkt in wetgeving, en hoe ze door het UWV kunnen worden uitgevoerd.
Wij weigeren namelijk deze groep WAO’ers af te schrijven voor de arbeidsmarkt.
Ik verwacht dat zeker enkele tienduizenden WAO’ers weer willen en kunnen werken.
We moeten hen verleiden weer mee te doen. Dat vergt een ingrijpende wijziging
van de oude WAO-wet. Die oude wet zet een straf op werkhervatting. Dat moet
anders. Met onze voorstellen kan dat.

Delen: