Waken voor versnippering op het spoor

Waken voor versnippering op het spoor

Door Duco Hoogland op 14 december 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat de Nederlandse Spoorwegen de komende tien jaar blijven rijden op de trajecten waar de NS nu ook rijdt, met uitzondering van twee trajecten in Limburg. Openstelling voor andere vervoerders op meer lijnen, zogenaamde versnippering, vindt de PvdA niet gewenst. De NS moet kunnen investeren in veiligheid en nieuwe treinen en medewerkers moeten zeker zijn van hun baan.

Wij zijn dus tegen versnippering op het spoor, maar maken een uitzondering voor de trajecten Roermond-Maastricht Randwyck en Heerlen-Sittard, omdat dat een wens is in Limburg zelf. De PvdA ziet niets in een verregaande aanbesteding van regionale spoorlijnen. Met de NS moeten we goede afspraken maken over hun dienstverlening. Daarna moet de NS deze afspraken keurig nakomen.

Verder zou er een einde moeten komen aan de verplichte reservering voor de hogesnelheidslijn Fyra, die sinds vorige week tussen Amsterdam en Brussel rijdt. De Fyra-trein die vanaf april tussen Breda en Antwerpen gaat rijden, kent evenmin een reserveringsplicht. Door af te zien van deze verplichting krijgt de reiziger meer keuzevrijheid.

De huidige problemen die er op dit moment rondom de Fyra spelen, zijn eveneens reden tot zorg. Treinen vallen in grote mate uit of kampen met flinke vertragingen, waardoor vele passagiers met moeite hun bestemming bereiken. Het is in het belang van de reiziger dat hier op korte termijn een oplossing voor komt.