PvdA presenteert Waddenplan

PvdA presenteert Waddenplan

Door Lutz Jacobi op 8 april 2008 Delen  

Minister Jacqueline Cramer heeft mijn ‘Waddenpuntenplan’ zojuist in ontvangst
genomen. Hierin staat beschreven wat volgens de PvdA op de Wadden moet gebeuren.
Centraal staat de harmonie tussen mens en natuur. We willen natuurbehoud en
recreatie combineren.

 

Mens en natuur

Natuur en visserij, veiligheid, zorg, wonen, recreatie, duurzaamheid en
energie zijn de thema’s van het Waddenpuntenplan. Centraal staat de harmonie
tussen mens en natuur. We willen natuurbehoud en recreatie combineren.Het behoud
en herstel van de unieke natuur van het Wad heeft een hoge prioriteit. Er zijn
veel verschillende overheden en andere instanties betrokken bij het
Waddengebied. Dat leidt tot onduidelijkheid en gebrekkige handhaving. In één
plan staat nu wat beter moet.

Betaalbaar wonen

De PvdA maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van wonen op de
Waddeneilanden. Ook starters moeten een woning op de eilanden kunnen vinden. Het
functioneren van gemeenschappen komt onder druk te staan als de eigen jeugd geen
woning meer kan vinden. Vandaar dat gemeenten een socialer woningbouwbeleid
moeten voeren voor huur- en koopwoningen. Maar de betaalbaarheid is ook een
aandachtspunt bij het toerisme: we willen niet dat vakantiehuisjes alleen nog te
betalen zijn voor de rijken. Daarom bepleit de PvdA onder andere dat er geen
drastische erfpachtverhogingen meer komen die vervolgens worden doorberekend aan
vakantiegangers.

Zorg op de wadden

Daarnaast vraagt de PvdA aandacht voor de kwaliteit van de zorg op de
Waddeneilanden. De geïsoleerde ligging van de eilanden maakt het ingewikkeld om
overal dezelfde gezondheidszorg te kunnen bieden. Toch moet dat wel. Zo moeten
reddingsboten een zwaailicht kunnen voeren om zo veiliger en sneller hulp bieden
bij het redden van drenkelingen of wanneer patiënten met spoed moeten worden
vervoerd naar een ziekenhuis op de vaste wal. Ook moet goed worden gekeken naar
een goede lokatie van de reddingshelikopter.

Waddentour

Het puntenplan vloeit voort uit de PvdA-Waddentour: een reeks bezoeken aan
Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel. We hebben veel mensen
gesproken die op de Waddeneilanden wonen en werken. Daardoor hebben we een goed
beeld gekregen van wat er speelt en wat er moet gebeuren op het Wad.