Waarden centraal in ambitieus buitenlandbeleid

Waarden centraal in ambitieus buitenlandbeleid

Door Michiel Servaes op 19 november 2014 Delen  

Er is weinig zo ingewikkeld als het duiden van een tijdsgewricht. Toch heeft er na de ‘oorlogszomer’ van 2014 alle schijn van dat we ons op een scharnierpunt in de tijd bevinden. De PvdA wil dat moment aangrijpen om onze internationale koers te toetsen en bij te stellen. Dat zei ik in het begrotingsdebat Buitenlandse Zaken. 

Kern is dat fundamentele waarden als solidariteit, vrijheid en rechtvaardigheid centraal moeten staan in het buitenlandbeleid. Vanuit het besef dat we, wanneer het erop aankomt, de rug moeten rechten en voor onze principes moeten gaan staan. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de relaties met Poetin’s Rusland. De PvdA steunt de EU-sancties tegen dat land en meent dat die verzwaard moeten worden als Rusland aanstuurt op verdere escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne. Ook bepleit ik dat landen als Oekraïne, Moldavië en Georgië, van wie de soevereiniteit en territoriale integriteit onder druk staan, extra steun krijgen om zich in maatschappelijk en economisch opzicht te ontwikkelen. 25 jaar na de val van de muur is het zaak opnieuw solidair te zijn en achter landen te gaan staan die hun eigen toekomst willen bepalen.

Met dezelfde overtuiging moeten we ons inzetten voor het doorbreken van de impasse waarin het Israëlisch-Palestijns conflict is beland. Kernpunt is wat mij betreft dat de asymmetrische relatie tussen beide partijen alleen opgeheven kan worden als we Palestina op gelijker niveau brengen met Israël, door ze als staat te erkennen. Daarmee helpen we de gematigde krachten en leveren een positieve bijdrage aan het vredesproces. Sowieso is het tijd is voor een actievere rol van de Europese Unie en de nieuwe EU-buitenlandvertegenwoordiger Mogherini.

In mijn bijdrage ga ik verder onder meer in op de strijd tegen ISIS, het postennetwerk en de financiering van missies. Lees de hele bijdrage op mijn persoonlijke website >

Delen: