Vrouwenorganisatie PvdA nieuwe stijl

Vrouwenorganisatie PvdA nieuwe stijl

Door De Redactie op 8 februari 2011 Delen  

De PvdA had tot voor kort twee vrouwennetwerken: het multi-etnisch
vrouwennetwerk en het politieke vrouwennetwerk. Deze zijn nu samengevoegd in één
Vrouwenorganisatie PvdA nieuwe stijl. Voorzitter Keklik Yucel: ‘Meer vrouwen in
de politiek en meer vrouwen aan de top blijven een belangrijk streven, maar zijn
geen doel op zich. Ze zijn en blijven een belangrijk middel om vanuit vrouwelijk
leiderschap actief mee te denken, mee te praten over de samenleving en mede de
PvdA agenda voor de toekomst te bepalen.’

Keklik Yucel, voorzitter Vrouwenorganisatie PvdA nieuwe stijl: ‘Wij streven
naar een samenleving waar iedereen de ruimte heeft om zich te ontplooien, waar 
iedereen werk en zorg voor zichzelf en zijn omgeving kan realiseren. Wij streven
naar een samenleving waar sprake is van echte vrijheid voor iedereen. Waar de
economisering van de samenleving als doel op zich een halt wordt toe geroepen.
Waar bouwen aan sociale en economische veerkracht voor alle mensen een
vanzelfsprekende opdracht is.

Meer vrouwen in de politiek en meer vrouwen aan de top blijven een belangrijk
streven, maar zijn geen doel op zich. Ze zijn en blijven een belangrijk middel
om vanuit vrouwelijk leiderschap actief mee te denken, mee te praten over de
samenleving en mede de PvdA agenda voor de toekomst te bepalen.

De PvdA-Vrouwen gaan daarom op zoek  naar een herdefiniëring van politiek en
economisch denken waarbij  de sociaaldemocratische waarden van vrijheid,
gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en denken over grenzen heen nieuw
elan krijgen.

Het gaat ons niet alleen om arbeidsmarkt en economie. Het gaat ook  om
persoonlijke ontwikkeling, bestaanszekerheid,  vrijheid, duurzaamheid en de
verbinding met de samenleving.

Én het gaat om de herdefiniëring van leiderschap waarbij gender een
belangrijke rol speelt, in de breedste zin van het woord.

Kortom, wij hebben een flinke opdracht en zijn met veel enthousiasme van
start gegaan. Een diverse groep vrouwen uit diverse geledingen van de partij.
Die diversiteit zorgt ervoor dat ons streven naar samenwerking door heel de
partij en heel het land geborgd is.

Lees meer over het vrouwennetwerk en
lees de speech van keklik yucel op het congres nog eens terug >

Delen: