‘Het is 2016’

‘Het is 2016’

‘Het is 2016’
 Foto Flickr / PvdA

Door Keklik Yücel op 11 februari 2016 Delen  

Deze week spraken we in de Kamer over emancipatie. Een belangrijk onderwerp. Tijdens het debat heb ik aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen in het bijzonder. Onder andere over emancipatie op de werkvloer: hoe we meer goede vrouwen in de top van het bedrijfsleven krijgen, en hoe we ervoor zorgen dat de goede schoolresultaten van meisjes zich ook vertalen naar succes op de arbeidsmarkt. Daar valt nog een wereld te winnen. 

Ook vind ik het belangrijk dat er in de asielzoekerscentra aandacht komt voor het belang van emancipatie en onze waarden. Zo moeten LHBT’ers gewoon in vrijheid en veiligheid in de opvang kunnen verblijven, evenals meisjes, vrouwen, afvalligen, christenen en andersdenkenden.

Topvrouwen
Nog steeds schuift het ‘old boys network’ elkaar te vaak de topfuncties toe. Daarom wil ik dat er een wettelijke verplichting, een vrouwenquotum, komt wanneer het bedrijfsleven dit jaar geen verbetering laat zien. Wij willen een wettelijk minimum vaststellen voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Ik heb er bij de minister op aangedrongen om nog dit jaar te beginnen met de voorbereiding van deze wet, zodat we deze meteen in kunnen laten gaan wanneer er dit jaar geen verbetering is te zien. Want het gaat mij om rechtvaardigheid en kwaliteit. Onze dochters studeren en masse succesvol af, maar krijgen geen gelijke kans om bedrijven vooruit te helpen. Dat kan echt niet meer. ‘Het is’, en dan quote ik de Canadese premier: ‘2016!’

We hebben in ons land veel hoogopgeleiden vrouwen. De conclusie uit het recente onderzoek naar studiesuccessen meisjes versus jongens: “Ten slotte lijkt het er op dat meisjes niet in staat zijn hun relatieve voorsprong in studiesucces te vertalen naar een succesvolle transitie op de arbeidsmarkt. Ze bekleden minder vaak hoge functies, verdienen minder salaris en zijn vaker werkloos”. Wat we in ieder geval weten is dat voltijdse banen vereist lijken te zijn voor promoties. Waarom werkt dat eigenlijk zo? Waarom maak je geen kans op promotie met een vierdaagse werkweek? Waarom is het vaak alleen de vrouw met een kind op komst die de raag krijgt zij minder wil werken? Waarom niet de aanstaande vaders? Waarom wordt het recht op deeltijdwerk niet nadrukkelijker bekend gemaakt binnen bedrijven? Waarom is de perceptie vanuit werkgevers bij het weggaan van je werk voor squash hip en om je kind van de crèche op te halen minder hip. Jonge ouders en gezinnen zijn vaak veel geëmancipeerder dan veel bedrijven. Het wordt tijd dat bedrijven en de overheid daar nog beter bij aanhaken. Daarom heb ik de minister gevraagd om op korte termijn met de sociale partners tot een actieplan te komen ten behoeve van het normaliseren van twee keer vier dagen werken voor jonge ouders die dat willen.

Vrijheid en veiligheid in de opvanglocaties
Asielzoekers hebben er bij binnenkomst meteen recht op om te weten wat wel en niet kan in ons land. Hoe wij hier met elkaar omgaan, welke normen en waarden daar bij horen. Een van de belangrijkste: discriminatie is strafbaar. Dus LHBT’ers moeten in vrijheid in de opvang kunnen verblijven, evenals meisjes, vrouwen, afvalligen, christenen en anders denkenden. Daarom vind ik het belangrijk om snel en niet vrijblijvend een gesprek te organiseren met asielzoekers over hun rechten en plichten. Minister Bussemaker heeft toegezegd om met een offensief actieplan ´Delen, beschermen en waarborgen vrijheid gelijkwaardigheid breed en specifiek binnen de asielopvang’ te komen. Dit is ook wat de mensenrechtenambassadeurs nodig hebben die er op aandringen van de PvdA zijn gekomen. Daarna volgt het educatieve traject, wat mij betreft. Onze verworvenheden zijn niet onderhandelbaar. Ook heb ik aangedrongen op de bescherming van de veiligheid van bedreigde asielzoekers in acute situaties.

Tot slot heb ik aandacht gevraagd voor transgenders. De situatie op de arbeidsmarkt is nijpend voor transgenders. Ik ben op zoek naar het verhaal achter de treurige statistieken over ziekte, financiële afhankelijkheid en werkloosheid. Ik schrik iedere keer weer van die cijfers. Alweer een groep van buitenstaanders. Ik heb de minister gevraagd om snel in te gaan op het gisteren door Transgender Netwerk Nederland (TNN) aangeboden “actieplan T“. De PvdA vindt het belangrijk om de analyse compleet te krijgen om zo tot effectief beleid te kunnen komen. Ook heeft de minister ons toegezegd om de 15 jaar openstelling van het homohuwelijk zichtbaar te vieren tijdens ons EU-voorzitterschap. Sindsdien kunnen in veel meer EU-landen homohuwelijken gesloten worden, maar helaas nog niet in alle.

Vrijheid en gelijkwaardigheid zijn van onschatbaar belang. Dit betekent ook je veilig voelen en volop mee kunnen doen. Het is aan ons om dat met elkaar verder te brengen…..voor iedereen.