Vreemdeling zonder papieren niet willekeurig oppakken

Vreemdeling zonder papieren niet willekeurig oppakken

Door Marit Maij op 18 oktober 2013 Delen  

Vreemdelingen worden niet langer opgepakt louter en alleen omdat ze geen geldige verblijfsstatus hebben. Dat heeft de Kamer met steun van de Partij van de Arbeid besloten. Voor veel mensen die hier zonder geldige verblijfspapieren zijn is dat een geruststelling. Zij weten nu dat de politie er niet op uit is ze op te pakken, zolang ze zich aan de wet houden. Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap om het asiel- en vreemdelingenbeleid humaner te maken.

Tot op heden bestonden er prestatieafspraken met de politie om per jaar een aantal mensen zonder verblijfsstatus op te pakken. Wat de PvdA betreft moet er niet een enkel kwantitatieve doelstelling zijn. De politie moet zich richten op het bestrijden van criminaliteit en overlast, van mensen met én zonder verblijfsstatus. De politie moet niet gevraagd worden om een vast aantal vreemdelingen op te pakken, crimineel of alleen ongedocumenteerd.

In de praktijk focuste de politie al op overlastgevende en criminele vreemdelingen, maar de Kamer heeft nu ook vastgelegd dat dit de enige doelstelling is. Dat geeft duidelijkheid. Het is een helder signaal over hoe we in Nederland omgaan met mensen die hier zijn, maar geen verblijfsvergunning hebben.