Vragen over prijsverhoging treinkaartjes

Vragen over prijsverhoging treinkaartjes

Door Duco Hoogland op 22 november 2012 Delen  

De PvdA wil helderheid over de mogelijke stijging van de prijs van treinkaartjes. De NS wil regionale vervoerders laten opdraaien voor de verhoogde kosten die per 2014 aan het verstrekken van reisinformatie verbonden zitten. Deze kosten willen de regionale vervoerders, Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia, wellicht dekken door de prijs van treinkaartjes te verhogen. Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling en stel daarom Kamervragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Het openbaar vervoer is een belangrijk duurzaam alternatief voor de auto. Daarom wil de PvdA het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijk maken. Het verhogen van de prijs van treinkaartjes werkt hierbij vanzelfsprekend averechts. Tegelijkertijd willen wij dat het verstrekken van reisinformatie in heel Nederland mogelijk blijft. Dit in het belang van de reiziger, want dat belang staat altijd voorop.

Lees hier de Kamervragen die ik over dit onderwerp stel:

  1. Kent u het bericht: ‘Regionale treinen mogelijk duurder’*?
  2. Klopt het dat de NS overweegt om regionale vervoerders in de toekomst meer te laten betalen voor de geleverde reisinformatie?
  3. Waren de tarieven voor de reisinformatie ten tijde dat ProRail deze verzorgde kostendekkend en evenredig verdeeld?
  4. Bent u het met de PvdA eens dat het niet in het belang van de reiziger is dat vervoerders over zoiets cruciaals als de reisinformatie ruzie maken? Zo ja, kunt een mogelijk conflict hierover zo snel mogelijk proberen op te lossen?
  5. Kunt u garanderen dat los van de mogelijke conflicten en de uitkomst daarvan de reisinformatie in heel Nederland ten allen tijden gewaarborgd blijft?

*De Telegraaf, 22 november 2012