Vragen aan minister van Binnenlandse Zaken over gestegen tarieven voor bouwleges

Vragen aan minister van Binnenlandse Zaken over gestegen tarieven voor bouwleges

Door Manon Fokke op 2 augustus 2013 Delen  

1. Kent u het bericht ‘Bouwleges weer hoger’ (Telegraaf, 2 augustus 2013), ‘VEH: opnieuw stijging bouwleges met ruim 5%. Minister Plasterk moet ingrijpen in de gemeentelijke autonomie’ (Persbericht Vereniging Eigen Huis, 2 augustus 2013) en herinnert u zich de motie Heijnen waarin gevraagd werd om voor de leges voor een omgevingsvergunning tot afspraken met VNG en IPO te komen? (32123 B, nr. 9)

2. Is het waar dat de gemiddelde kosten voor een bouwvergunning in 2013 met ruim 5 procent zijn gestegen en dat de tarieven van deze leges per gemeente sterk variëren? Zo ja, wat is de reden van deze stijging en wat is uw mening hierover? Zo nee, wat is er dan niet waar?

3. Deelt u de mening dat de onderlinge verschillen in bouwleges tussen gemeenten te groot zijn? Zo ja, over welke mogelijkheden beschikt u om deze tarieven transparanter en/of meer uniform te laten worden? Gaat u deze mogelijkheden gebruiken en op welke wijze? Zo nee, waarom deelt u deze mening niet?

4. Hoeveel gemeenten gebruikten in 2013 het uniforme kostentoerekeningsmodel van de VNG voor de bepaling van de hoogte van de bouwleges? Hoeveel gemeenten gebruikten dat model in 2012?

5. Gaat u gevolg geven aan de oproep van de Vereniging Eigen Huis om het kostenmodel van de VNG verplicht te stellen en een maximum te stellen aan het jaarlijkse stijgingspercentage “zodat excessieve en voor de burger onbegrijpelijke verhogingen kunnen worden voorkomen”? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo nee, waarom niet en wat gaat u dan wel doen om te zorgen dat er meer transparantie komt over de bouwleges?

6. Gaat u gebruik maken van de mogelijkheid die het amendement Vermeij/Koopmans (30844 nr. 36) in de Wabo heeft gecreëerd om bij AMvB regels te stellen over berekening en de maximale hoogte van de leges? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo nee, waarom niet en wat gaat u dan wel doen om te zorgen dat er meer transparantie komt over de bouwleges?

Delen: