Vragen over inbreuk privacy door LinkedIn

Vragen over inbreuk privacy door LinkedIn

Door Jeroen Recourt op 11 augustus 2011 Delen  

LinkedIn heeft onlangs privacywijzigingen doorgevoerd die niet door de beugel kunnen. Het online netwerk heeft de accountinstellingen van gebruikers zo veranderd dat foto’s en namen schijnbaar ongevraagd voor reclames kunnen worden gebruikt. Dat is voor ons meer dan genoeg reden om de minister om opheldering te vragen. Mijn fractiegenoot Martijn van Dam en ik willen onder meer weten of hij dit een inbreuk op de wet bescherming persoonsgegevens acht. De PvdA vindt dat gebruikers van LinkedIn en andere sociale netwerken hiervoor expliciet om toestemming moet worden gevraagd. Onze schriftelijke vragen (pdf) >

Onze vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie:
1. Ken je het artikel “hoe LinkedIn leden en reclame linkt”? (www.volkskrant.nl, 4-8-2011) en herinner je de eerdere vragen van de leden Heerts en Bouchibti over sociale netwerksites die inbreuk maken op de Wet bescherming persoonsgegevens?

2. Is het waar dat de netwerksite LinkedIn accountinstellingen van gebruikers zo heeft veranderd dat foto’s en namen van leden ongevraagd voor reclames kunnen worden gebruikt? Zo ja, acht je dit een inbreuk op de wet bescherming persoonsgegevens? Wordt hiertegen opgetreden door het College bescherming persoonsgegevens? Wat kunnen gebruikers van LinkedIn hiertegen doen? Zo nee, waarom niet?

3. Deel je de mening dat het automatisch toestemming geven voor het gebruik van gegevens door gebruikers van LinkedIn of andere sociale netwerken ongewenst is en dat er expliciet om toestemming zou moeten worden gevraagd? Zo ja, hoe ga je er zorg voor dragen dat deze praktijk wordt aangepast? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft LinkedIn naar jouw mening genoeg gedaan om gebruikers te informeren over de genoemde verandering? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarin is LinkedIn naar jouw mening tekortgeschoten?

Delen: