Vraagtekens bij Privatisering bouwtoezicht

Vraagtekens bij Privatisering bouwtoezicht

Door Albert de Vries op 21 december 2012 Delen  

De PvdA plaatst vooralsnog grote vraagtekens bij het privatiseren van het bouwtoezicht. Daarom hebben we het kabinet twee opdrachten gegeven. Allereerst moeten opdrachtgevers, gebruikers en anderen goede rechtsbescherming krijgen. Daarnaast willen we dat het kabinet onderzoekt hoe we het toezicht effectiever en minder versnipperd kunnen inrichten.

Het vorige kabinet heeft het plan opgevat om de regelgeving rondom bouwen en wonen verder terug te dringen. In die plannen zit ook de gedachte dat de bouwsector de mogelijkheid krijgt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de handhaving van de regelgeving. De PvdA vindt dat private toetsing (als dit al moet) niet kan als de rechten van betrokkenen niet afdoende zijn beschermd.

Wij plaatsen verder grote vraagtekens bij:

– de gedachte dat het verantwoord is dat ‘slagers hun eigen vlees keuren’ als het gaat om brandveiligheid en veiligheid van constructies.
– het helemaal schrappen van regels waarmee bij bouw- en inrichtingsplannen omgevingskwaliteit wordt gestimuleerd.

Daarom diende ik met SP-collega Paulus Jansen twee moties in, waarin we de regering verzoeken om:

– private toetsing aan het Bouwbesluit pas mogelijk te maken op het moment dat ook de verplichte verzekerde rechtsbescherming van opdrachtgevers, gebruikers en derden afdoende is geregeld. Lees de volledige motie >

– te onderzoeken hoe het toezicht op veiligheidsaspecten van complexe bouwwerken effectiever en minder versnipperd ingericht kan worden, bijvoorbeeld door relevante inspectieactiviteiten van bouwtoezicht, brandweer en Arbeidsinspectie onder te brengen bij de veiligheidsregio’s of de RUD’s en de Kamer hierover uiterlijk bij de indiening van de begroting 2014 te informeren. Lees de volledge motie >

Een meerderheid in de Kamer stemde voor beide moties. Hierdoor voorkomen we dat slagers hun eigen vlees keuren en de omgeving schade ondervindt van bouwplannen. Dat is niet alleen in het voordeel van de omgeving, maar ook van onszelf.