Voorzittersverkiezingen, Internationaal Secretaris, Bestuurslid en Presidium

Voorzittersverkiezingen, Internationaal Secretaris, Bestuurslid en Presidium

De Partij van de Arbeid zoekt een nieuwe partijvoorzitter, internationaal secretaris, algemeen bestuurslid en nieuwe leden voor het presidium.

In oktober kiezen we een nieuwe voorzitter van de PvdA. Vanaf nu kan ieder lid zich kandideren voor het voorzitterschap. De voorzitter wordt gekozen door de leden van de PvdA middels een ledenraadpleging. Eind augustus worden alle kandidaat-voorzitters bekend gemaakt. 

Op deze pagina vind je belangrijke informatie over de planning en procedure voor de voorzittersverkiezing, en de procedure voor Internationaal Secretaris, algemeen bestuurslid en leden voor het presidium. 

De PvdA streeft na om een inclusieve en brede volkspartij te zijn. We moedigen alle partijgenoten aan die zich geroepen voelen om voor het voorzitterschap, Internationaal Secretaris of presidium te gaan, zich te melden. Twijfel je of wil je meer informatie over wat de functie inhoud? Dan kan je bellen met met Wouter Booij, woordvoerder PvdA. Hij kan je informeren over de procedure. Aan hem kan je vragen stellen. En hij kan jou eventueel in contact brengen met de vice-voorzitter of huidige voorzitter van het partijbestuur voor meer informatie over de functie.

De PvdA zoekt een nieuwe voorzitter! Wil je meer weten over de criteria waar onze voorzitter aan moet voldoen? De profielschets voor voorzitter vind je hier.

Hoe stel je je kandidaat?

 • Kandidaten melden hun kandidatuur, middels een motivatiebrief en CV via [email protected]
 • Kandidaten tekenen de erecode van de PvdA en sturen deze mee.
 • De kandidatuur moet worden ondersteund door 100 handtekeningen van partijgenoten.
 • Daarnaast vragen we iedere kandidaat om in essay-vorm jouw visie voor de koers van de partij uiteen te zetten, zodat leden de kans krijgen de kandidaten beter te leren kennen. De lengte en inhoud staat je vrij. Dat mogen kandidaten ons in de vorm van een Word-bestand of op een webpagina meesturen met hun aanmelding. Zodra we alle kandidaten bekend maken, zullen we de essays op een speciale profielpagina op onze website publiceren.

Digitaal 100 handtekening aanleveren

Naast het verzamelen van handtekeningen van leden via het handtekeningenformulier, bestaat de mogelijkheid om digitaal handtekeningen te verzamelen. De voorwaarden zijn als volgt:

  • De ondersteuning wordt uitgesproken via een e-mailbericht. Geen duimpjes, likes en/of andere vormen van ondersteuning/aanmoediging via social media.
  • In de mail staat welke kandidaat wordt ondersteund en voor welke functie.
  • Bij voorkeur met deze tekst: ‘Met dit bericht ondersteun ik [invoegen naam kandidaat] voor [zijn/haar] kandidatuur voor het partijvoorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Ik ben lid van de PvdA en beschik over ledenrechten’.
  • Uit de mail valt duidelijk op te maken wie ondersteunt. De mail is voorzien van een lidmaatschapsnummer/relatienummer en/of postcode + huisnummer. In geval van postcode en huisnummer gaat het om het adres dat bekend is in de ledenadministratie van de PvdA.
  • De mail wordt verzonden vanaf een verifieerbaar mailadres. (lees: het mailadres dat in de ledenadministratie staat geregistreerd in de ledenadministratie van de PvdA).
  • Verzoek ten aanzien van de aanlevering van digitale ondersteuningsverklaringen; Graag uiterlijk op 23 augustus 2021 in één keer in een bundeling/batch aanleveren via: [email protected].’

De voorzitter wordt gekozen door de leden van de PvdA middels een ledenraadpleging. Ieder lid van de PvdA kan zich aanmelden als kandidaat. 

De planning

 • Vrijdag 25 juni  - maandag 23 augustus 10:00 uur: Openstelling procedure voorzitter PvdA. In deze periode kan iedereen die lid is van de PvdA zich  formeel aanmelden als kandidaat-voorzitter. 
 • Maandag 23 augustus - zaterdag 28 augustus: gesprekken kandidaat-voorzitters PvdA met adviescommissie.
 • Maandag 30 augustus: Bekendmaking kandidaten voorzitterschap PvdA
 • Maandag 6 september - woensdag 29 september: Debatten in het land met kandidaat-voorzitters. 
 • Woensdag 15 september - donderdag 30 september 12.00 uur: Ledenraadpleging voorzitter PvdA.
 • Vrijdag 1 oktober: bekendmaking uitslag voorzittersverkiezing.
 • Zaterdag 2 oktober: Politieke ledenraad/congres, benoeming nieuwe voorzitter.

*Indien één of meerdere aangemelde kandidaat-voorzitters niet worden toegelaten tot de voorzittersverkiezing dan staat voor hen die dat betreft de mogelijkheid open voor het aantekenen van beroep. In geval van een beroepsprocedure zal een alternatieve planning van bekendmaking van de kandidaten en de data van debatten in het land worden gehanteerd.

Voor de Internationaal Secretaris, algemeen bestuurslid en het presidium wordt een voordracht gedaan door de kandidaatstellingscommissie aan partijbestuur die de voordracht vaststelt. Hierna wordt de voordracht gecommuniceerd met de leden. De Internationaal Secretaris, het algemeen bestuurslid en leden voor het presidium zullen gekozen worden op het congres van zaterdag 2 oktober.

De profielschets voor Internationaal Secretaris vind je hier.

De profielschets voor algemeen bestuurslid vind je hier.

De profielschets voor het presidium vind je hier.

Hoe stel je je kandidaat?

 • Wil je je kandideren voor het presidium, dan stuur je een motivatiebrief en CV naar [email protected]. 
 • Wil je je kandideren als algemeen bestuurslid in het partijbestuur, dan stuur je een motivatiebrief en CV naar [email protected].
 • Wil je kandideren voor Internationaal Secretaris, dan stuur je een motivatiebrief naar [email protected].
 • Kandidaten voor Internationaal Secretaris tekenen de erecode van de PvdA en sturen deze mee. Deze vind je hier.

De planning

 • Vrijdag 25 juni - maandag 23 augustus 10:00 uur: Openstelling procedure voor Internationaal Secretaris, algemeen bestuurslid en presidium. In deze periode kan iedereen die lid is van de PvdA zich  formeel aanmelden als kandidaat. Aan welke eisen de kandidatuur moet voldoen, volgt in de profielschets die na 7 juni bekend gemaakt wordt.
 • Maandag 30 augustus - 12 september: Selectiegesprekken met kandidaatstellingscommissie en voordracht Internationaal Secretaris, algemeen bestuurslid en leden presidium aan partijbestuur. 
 • Dinsdag 14 september: bekendmaking voordracht Internationaal Secretaris, algemeen bestuurslid en presidium.
 • Zaterdag 2 oktober: Politieke ledenraad/congres, verkiezing Internationaal Secretaris, algemeen bestuurslid en presidium. 
Delen:

We kunnen #NietZonderJou

Word actief in ons landelijke bel-team.

Doe mee