Voorzieningen dichtbij mensen

Voorzieningen dichtbij mensen

Door Manon Fokke op 23 mei 2013 Delen  

De Tweede Kamer vergaderde woensdag met minister Plasterk over zijn visie op het openbaar bestuur. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij één ding voorop: zaken die echt belangrijk zijn voor mensen, zoals zorg, jeugdzorg en werk moeten dichtbij mensen worden geregeld.

De gemeente is bij uitstek in staat om in te schatten wat mensen nodig hebben en om maatwerk te leveren. De gemeente is immers de overheid die het dichtst bij de mensen staat. Vandaar dat de PvdA wil dat deze taken worden uitgevoerd door de gemeente.

Nu hoeft het geen betoog dat sommige gemeenten simpelweg te klein zijn om deze taken zelf op een goede manier uit te voeren, en dat het verstandig is, dat gemeenten dan krachten bundelen, en samen gaan werken om de taken uit te voeren. Dit is niet een of andere tekentafelwijsheid, dit is iets wat bijvoorbeeld in het kader van de Wet Werk en Bijstand of ophalen van huishoudelijk afval in gemeentes al op zeer grote schaal gebeurt.

Bij de vaststelling van de schaal staat maatwerk voor de PvdA centraal. De PvdA beoordeelt gemeenten niet op aantallen inwoners, maar op de logische indeling ervan, aansluitend op woon-, werk- en recreatiegebied van inwoners en fysieke grenzen. Voorop staat dat de gemeenten in staat moeten zijn om hun nieuwe taken goed uit te voeren. Daar hoort daar een bepaalde omvang bij. Hoe gemeenten dat willen inrichten: samenwerken of fuseren, is echt iets wat wij niet vanuit Den Haag moeten opleggen. Ons uitgangspunt is dat gemeentelijke herindelingen van onderop tot stand komen.

Ook voor de fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland geldt dat het van belang is dat er draagvlak gecreëerd wordt voor de fusie. Daarom is het goed dat de minister formeel in gesprek is gegaan (de ARHI-procedure) met Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Momenteel horen we over de samenvoeging verschillende geluiden. Behalve negatieve, zijn er ook veel positieve geluiden te horen. De nieuwe Noordvleugelprovincie moet zorgen voor betere en snellere besluiten voor de ontwikkeling van de ‘metropool Amsterdam’, een groot deel van de Nederlandse economie bevindt zich namelijk grofweg tussen Almere, Utrecht, Amsterdam en Schiphol, daarom moeten we ook zorgvuldig kijken naar de nieuwe grens die door de provincie Flevoland wordt getrokken.

Het gaat bij deze samenvoeging uiteindelijk om de resultaten, veel onderzoeksrapporten zijn er inmiddels over geschreven en die zeggen allemaal dat het middenbestuur in Nederland aan kracht verloren heeft. Het nieuwe voorstel voor de drie provincies leidt tot besparingen, minder bestuurlijke drukte en een snellere besluitvorming. Wij wachten daarom met spanning de uitkomsten van de ARHI-procedure af. In die procedure komen we er immers achter hoe er werkelijk over deze samenvoeging gedacht wordt, omdat dan iedereen in staat wordt gesteld over deze visie een mening te geven, middels het indienen van een zienswijze.

Ten aanzien van de overige provincies delen we de mening van de minister dat het goed zou zijn wanneer hij gaat inventariseren of er initiatieven zijn om tot de vorming van meer landsdelen te komen, maar dat hierbij de keuze van de provincies zal worden gerespecteerd.

Kortom, de PvdA wil graag dat voorzieningen dichtbij de mensen worden georganiseerd, en dat besluitvorming helder en duidelijk is, zodat mensen weten waar de besluiten worden genomen. Zorg, jeugdzorg en arbeid worden daarom overgeheveld naar de gemeenten. Ook is het daarom goed dat we met elkaar in gesprek gaan over de taken en bevoegdheden van de provincies.

Delen: