Voorzien in vraag naar ouderenhuisvesting

Voorzien in vraag naar ouderenhuisvesting

Door Jacques Monasch op 23 januari 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat er zoveel mogelijk kleinschalige woonvoorzieningen met zorgmogelijkheden in steden, wijken en dorpen komen. Ook willen we een einde maken aan grote, anonieme wooncomplexen voor ouderen. Gemeenten moeten veel meer regie hebben over de bouw en aanpassing van woningen voor ouderen en zij moeten een sterkere positie krijgen ten opzichte van zorgaanbieders.

 

Zorgaanbieders moeten hun plannen verplicht aanbieden bij de betreffende gemeente. Voorwaarde voor de PvdA is dat de betaalbaarheid van aangepaste woningen duidelijk wordt afgebakend in het nieuwe Woningwaarderingsstelsel. Zo kunnen mensen ondanks hun grotere zorgbehoefte langer in hun eigen huis blijven wonen. Om die reden moeten vele woningen worden aangepast naargelang de specifieke behoeften van onze ouderen en anderen die zorg nodig hebben. Ook zullen er nieuwe woningen voor deze groepen moeten worden gebouwd.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft de regering geadviseerd om meer te gaan doen om de toenemende vraag naar aangepaste woningen het hoofd te bieden. Dat sluit aan bij ons pleidooi voor een actieplan ouderenhuisvesting. De RLI constateert terecht dat de hervorming van de langdurige zorg aansluit bij wat mensen willen: meer ruimte voor eigen regie over hun leven en zorg dichtbij. We zien dit rapport van het RLI dan ook als een belangrijke aanmoediging van onze visie op ouderenhuisvesting.

De PvdA roept het kabinet op meer ambitie te tonen en initiatief te nemen. We kunnen deze belangrijke taak niet alleen aan de zorgorganisaties en de markt overlaten. Eerder stelde het kabinet een ‘actieplan studentenhuisvesting’ op. Met resultaat. Dat is nu ook nodig met de stijgende vraag naar aangepaste woningen en woonvormen. Daartoe moet het kabinet zo snel mogelijk met gemeenten, zorgaanbieders, corporaties en andere vastgoedpartijen om tafel gaan en een actieplan ‘Wonen met Zorg’ opstellen.