Voorwaarts!

Voorwaarts!

Door De Redactie op 11 juni 2010 Delen  

‘Het is natuurlijk ronduit jammer dat de Partij van de Arbeid niet de
grootste is geworden. We deden mee om te winnen, en niet om het verlies te
beperken. Maar toch mogen we niet te lang stilstaan bij het feit dat wij niet de
grootste zijn geworden. Want de Partij van de Arbeid is als sterke tweede partij
uit de bus gekomen. En dat is nodig. Zodat we kunnen werken aan een sterker en
fatsoenlijker Nederland. Dat is de opdracht van deze verkiezingsuitslag.’ Dat
schrijven Lilianne Ploumen en Job Cohen.

Ploumen en Cohen: ‘Wij voerden campagne tegen splijtende krachten die vinden
dat de onderlinge verschillen verder vergroot mogen worden en vóór een sterk en
fatsoenlijk Nederland. Vanuit de oprechte overtuiging dat een land waarin
iedereen meetelt en meedoet, waar we de lasten eerlijk delen, niet alleen
economisch sterker is maar tevens een stuk prettiger om in te leven.

Samen met hen die wij daarbij aan onze zijde vinden zullen we hier de komende
jaren verder invulling aan geven. Of we dat als bestuurders of in de oppositie
zullen doen hangt af van de opdracht van de informateur en van de mogelijkheden
om progressief beleid te voeren in een stabiel kabinet.. Maar dat we gaan werken
aan een sterker en fatsoenlijker Nederland moge duidelijk zijn. Want dát is de
opdracht van deze verkiezingsuitslag.

Tenslotte spreken we hierbij onze dank uit aan al die duizenden vrijwilligers
en tientallen fractiegenoten en medewerkers waarvan de afgelopen maanden zo
ongelofelijk veel gevraagd is. Wij gaan weer voorwaarts, naar een land waarin
iedereen meetelt!’

Job Cohen
Lilianne Ploumen

Delen: