Voorwaarts!

Voorwaarts!

Door Job Cohen op 1 mei 2011 Delen  

Ondanks gestegen welvaart en de kwaliteit van voorzieningen, er is veel
onzekerheid onder de mensen. Dat kan makkelijk tot onoverbrugbare spanningen
leiden. Tussen jong en oud, tussen zieken en gezonden, tussen hoog en
laagopgeleiden, tussen oude en nieuwe Nederlanders, tussen krimpregio’s en
overvolle oude wijken. Die spanningen overbruggen zonder in ouderwetse
bureaucratische oplossingen te vluchten, zonder als overheid het bord opnieuw
helemaal vol te schrijven, dat is onze uitdaging.  En die uitdaging kunnen we
aan omdat we ons laten leiden door beginselen, die de tijd hebben doorstaan. 
Beginselen van gelijkberechtiging, van innerlijke verbondenheid tussen mensen.
Het is de weg, die de oprichters van onze partij ons hebben gewezen. Die weg is:
voorwaarts, en niet vergeten, de solidariteit! Dat zei ik zojuist in Zwolle,
waar de PvdA op de Dag van de Arbeid haar 65-jarig bestaan vierde.
Download hier de toespraak
(pdf)
of klik op lees verder.


PvdA
Cohen Toespraak 1 Mei 2011 Zwolle

Delen: