Vooruitgang mogelijk maken

Vooruitgang mogelijk maken

Door Keklik Yücel op 24 oktober 2012 Delen  

Tijdens mijn werk als Kamerlid wil ik opkomen voor waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. Want zo maken we vooruitgang mogelijk. Die verantwoordelijkheid draag ik met trots en overtuiging.

Hier lees je mijn ‘maidenspeech’, die ik op dinsdag 23 oktober uitsprak.

Het is een eer hier weer te mogen staan. Hier in het huis van de democratie. Het is een eer om het vertrouwen te krijgen van zoveel mensen om namens hen een stem te vertolken.

Zoals ik ook al in 2010 aangaf, hier kunnen en mogen wij niet anders dan met groot verantwoordelijkheidsbesef en zorgvuldigheid de onderwerpen behandelen die aandacht van ons vragen. Onderwerpen die het verschil in kwaliteit van leven en samenleven maken voor mensen.

Wat mij betreft relativeren wij zo nu en dan onszelf daarbij maar nooit onze principes waar onze democratie op leunt. Namelijk onze rechtstaat, onze grondrechten, onze scheiding der machten en de scheiding kerk en staat. Want deze principes maken samen onze open en vrije samenleving waarin wij vrij zijn gelijkwaardig zijn, kansen hebben en vooruitgang mogelijk maken. En daarmee zijn wij bij mijn persoonlijke drijfveren om als volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid te willen nemen. Met trots en met overtuiging.

De open en vrije samenleving zijn mij lief. Vrijheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen zijn mij lief. Vooruitgang mogelijk maken is mij lief. Waar dat voor sommigen is en niet voor iedereen zie ik in een opdracht voor mij zelf en het liefst zie ik deze opdracht voor ons allen. Omdat dat waarden zijn die in mijn visie het verschil maken in de kwaliteit van levens voor mensen. Het verschil maken in de kwaliteit van samenleven.

In de afgelopen decennia heb ik gezien dat dan weer door de afstand van de burger tot de politiek en dan weer door het integratiedebat en dan weer door de economische crisis deze waarden en de principes waarop ze leunen onder druk kunnen komen te staan.

Ik wil mijn steentje bijdragen door deze waarden en de principes waarop ze leunen, helpen hoog te houden tijdens het werk als Kamerlid. Want vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen voor iedereen en vooruitgang boeken zijn geen vanzelfsprekendheden en kwetsbaar en moeten dus iedere dag opnieuw bevochten worden. De sociaaldemocratie, de PvdA heeft daar met anderen veel in bereikt. Tegelijkertijd is er nog veel te doen. Ook op mijn portefeuille is er veel te doen.

Voor vele vrouwen binnen bepaalde gemeenschappen die hun elementaire vrijheden en veiligheid nog moeten bevechten. Voor homo’s als het gaat om sociale acceptatie, veiligheid, arbeidsmarkt etc. etc. Voor dubbeltjes die kwartjes moeten kunnen worden. Voor werkende ouders met kinderen. Voor sociaal en sterk.

Soms is het nodig dat je belangrijke waarden als politicus verdedigt, soms zijn wetten nodig, soms faciliteiten, soms beleid.

Vandaag ligt er een wet voor. Een bezuinigingsvoorstel om de begroting sluitend te krijgen. We begrijpen dat de begroting sluitend gekregen moest worden en daarom kunnen we het voorstel om de kinderbijslag in 2013 en 2014 niet te indexeren steunen, zeker omdat de inkomenseffecten ervan beperkt zijn.

Dit voorstel is onderdeel van de voorstellen bij de begroting 2012, van het lenteakkoord en van het deelakkoord. In afwachting van de formatie heeft het op dit moment voor de PvdA fractie geen zin om nu deel te nemen aan een bredere discussie over de kindregelingen. We zullen eerst de formatie moeten afwachten. Dank u wel voorzitter.

Delen: