Eigen bijdrage GGZ: voorstel Klink is oneerlijk, onnodig en onuitvoerbaar

Eigen bijdrage GGZ: voorstel Klink is oneerlijk, onnodig en onuitvoerbaar

Door Lea Bouwmeester op 29 september 2010 Delen  

De PvdA is tegen
het
voorstel van minister Klink (VWS)
 om een eigen bijdrage te heffen voor de
tweedelijns GGZ-zorg. Het is oneerlijk, onnodig en onuitvoerbaar. In het
overleg, dat donderdag plaats zal vinden, zal mijn collega
Eelke van der Veen daarom nieuwe
voorstellen doen om geld te besparen, zodat invoering van een eigen bijdrage in
de tweedelijns GGZ kan worden voorkomen. Update: Gelukkig heeft
minister Klink na alle kritiek besloten dat dit voorstel van tafel gaat.

In de tweedelijns GGZ-zorg worden mensen behandeld met ernstige
psychologische en/ of psychische problemen, onder wie zorgmijders. Het gaat dus
om kwetsbare mensen die soms zelf het belang van zorg niet inzien. Een eigen
bijdrage van deze mensen vragen zal deze kwetsbare mensen uit de zorg laten
verdwijnen. Met als gevolg dat mensen op straat gaan zwerven, wat overlast en in
het ergste geval criminaliteit kan veroorzaken. Een eigen bijdrage heffen bij
veelal verwarde en kwetsbare mensen is onuitvoerbaar, gezien hun gemoedstoestand
en het veelal lage inkomen. Belangrijker nog: het is een kwestie van beschaving
om ook voor deze mensen zorg te dragen. Bovendien is het oneerlijk om mensen met
een psychische probleem wel een eigen bijdrage te laten betalen en mensen met
een lichamelijke zorgvraag niet.

In juni kondigde Klink al aan dat hij eigen bijdrage in de GGZ wilde
invoeren. Dit heeft de PvdA tegen weten te houden door een motie in te dienen,
die door de hele Kamer is gesteund. In deze motie wordt voorgesteld om het
Geneesmiddelen Vergoedings Systeem te actualiseren en de kosten die daarmee
worden bespaard te gebruiken om het afzien van invoeren van eigen bijdragen in
de GGZ te dekken.

Afgelopen week heeft minister Klink laten weten dat hij van mening is dat dit
niet genoeg oplevert. De PvdA heeft toen meteen een overleg met de minister
aangevraagd. In het overleg, dat donderdag plaats zal vinden, zal mijn collega
Eelke van der Veen nieuwe voorstellen
doen om geld te besparen, zodat invoering van een eigen bijdrage in de
tweedelijns GGZ kan worden voorkomen. Bijbetalen voor noodzakelijke zorg is
helemaal niet nodig, aangezien er nog veel geld niet besteed wordt aan directe
zorg, zoals kortingen en bonussen die apothekers ontvangen. Van der Veen is al
tijden bezig om dit extraatje voor apothekers af te romen. Dit geld moet besteed
worden aan de zorg. Zo kan bijvoorbeeld de eigen bijdrage in de GGZ worden
voorkomen.