Raamprostitutie: voorkomen beter dan genezen

Raamprostitutie: voorkomen beter dan genezen

Door Marith Volp op 17 juni 2014 Delen  

Mensenhandel is onacceptabel. Naast het aanpakken van mensenhandelaren, moeten we alles in het werk stellen om te voorkomen dat meiden slachtoffer worden van deze moderne vorm van slavernij.

De gemeente Utrecht sloot vorig jaar alle werkplekken van prostituees aan het Zandpad en de Hardebollenstraat omdat er sterke vermoedens waren van mensenhandel. Een goede reden om actie te ondernemen. Maar ik maak mij wel zorgen over het gebrek aan werkplekken voor de prostituees die na sluiting op straat komen te staan. Dat maakt ze juist kwetsbaar voor mensenhandel.

De gemeente ging vorige maand akkoord met plannen voor een nieuwe prostitutiezone in de buurt van het Zandpad, maar deze wordt pas over drie jaar gerealiseerd. In de tussentijd verdwijnen deze kwetsbare meiden uit het oog van de maatschappij. Het is van groot belang dat prostituees die nu geen werkplek hebben goed worden begeleid. We moeten ze in het oog houden. Als een school afbrandt is het vaak vrij snel mogelijk om een noodgebouw te plaatsen. Juist om te voorkomen dat de prostituees nu noodgedwongen richting het illegale circuit gaan zou ik graag zien dat er ook voor hen wordt gekeken naar alternatieve werkplekken.

Daarnaast is het van belang dat bij vermoedens van mensenhandel op het Zandpad ook wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van de daders. Juist de vergunde sector moet vrij zijn van mensenhandel. De prostituees die werken in de vergunde sector moeten hun werk vrijwillig en zelfstandig kunnen doen. Een goede werkplek is hierbij van het grootste belang. Daarom stelde ik de minister van Veiligheid en Justitie hier vandaag vragen over.

Vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie:
1. Kent u het bericht “Raamprostitutie Utrecht pas weer in 2016” (ANP 12 juni 2014) en herinnert u zich de eerdere schriftelijke vragen van het lid Rebel over dit onderwerp1)?

2. Deelt u de mening dat het feit dat een grote stad zoals Utrecht gedurende minimaal drie jaar zonder raamprostitutie zit dat dat risico’s van prostitutie buiten het zicht van de autoriteiten en daarmee het risico dat er slachtoffers van mensenhandel in die prostitutie te werk gesteld worden met zich meebrengt? Zo ja, wat kunt u doen om deze risico’s te verkleinen? Zo nee, waarom niet?

3. Waarom is het blijkbaar niet mogelijk gebleken om, zoals het voornemen van de gemeente Utrecht was, binnen redelijk afzienbare termijn een alternatief aanbod van raamprostitutie te organiseren?

4. Acht u het in het licht van het feit dat het Zandpad gesloten werd om slachtoffers van mensenhandel te voorkomen, het feit dat er geen alternatieve raamprostitutie in Utrecht is gekomen en ook voorlopig niet zal komen, dat het met het oog op het voorkomen van misstanden in de prostitutie het mogelijk beter zou zijn geweest dat het Zandpad open was gebleven? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Wat betekent het feit dat er voor prostituees van het Zandpad voorlopig geen alternatief wordt geboden voor de hulp en opvang van deze vrouwen? Wordt die hulp en opvang net zo lang gecontinueerd tot dat er wel een alternatief is?

6. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de strafrechtelijke vervolging voor criminele activiteiten waaronder mensenhandel van verdachten die betrokken waren bij de prostitutie op het Raampad?

Delen: