Voorkom zwerfjongeren

Voorkom zwerfjongeren

Door Lea Bouwmeester op 21 maart 2012 Delen  

In een welvarend land als het onze is het een schande dat het aantal
zwerfjongeren
toeneemt.
De PvdA wil een stevige aanpak gericht op voorkomen van zwerfjeugd en zo snel
mogelijk oplossen van problemen. Ik stel de volgende maatregelen voor.

Het kabinet signaleert, wijst naar gemeenten en gaat over tot de orde van de
dag. Volgens de staatssecretaris horen jongeren horen niet in de opvang. Ik wil
dat ze toezeggingen doet om dit ook waar te maken. De PvdA wil een offensieve
aanpak,bestaande uit minimaal de volgende zes punten:

– voorkom dat jongeren uit zorg vallen, terwijl ze niet uitbehandeld zijn

– zorg voor voldoende speciale woon/ zorgvoorzieningen voor deze jongeren
– zorg voor ondersteuning op gebied van zorg, onderwijs, werk
– maak een jongerenregeling voor schulden
– investeer in maatschappelijke participatie
– hou zorg voor deze jongeren betaalbaar en schrap voor hen de eigen bijdrage

Alleen door praktische belemmeringen op het gebied van zorg, inkomen en
huisvesting te beslechten kunnen jongeren een stabiel leven krijgen en
investeren in zichzelf. Zo investeren we tegelijk in sterke mensen voor de
toekomst. 

Daarom vraag ik staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten om haar
beleidsbrieven weg te gooien en een concreet actieplan uit te voeren.

Achtergrond
De Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland
luiden
de noodklok
over de toename van zwerfjongeren in Nederland. Deze jongeren
hebben veelal complexe problematiek op het gebied van gedrag, psychische
problemen en ontwikkeling. Doordat de zorg niet aansluit op hun behoefte vallen
ze uit zorg en gaan ze zwerven.

Er zijn vele onderzoeken die uitwijzen hoe het komt dat jongeren gaan
zwerven. Geen ouders die voor hen kunnen of willen zorgen, meervoudige
problematiek, schulden, geen opleiding en werk. Langzaam neemt het netwerk af.
Ze vallen tussen regelingen, instellingen en procedures door. Ze worden
vergeten, gaan in stilte zwerven. Hierdoor ontstaat een cirkel van kansloosheid
op hele jonge leeftijd.