Voorkom tekort aan technisch personeel

Voorkom tekort aan technisch personeel

Door Tanja Jadnanansing op 18 december 2012 Delen  

Ik ben bezorgd over het dreigende tekort aan technisch geschoold personeel, zoals blijkt uit onderzoek van VeDoTech, de belangenvereniging voor techniekdocenten. De komende jaren komen er juist banen in de technische sector bij. Daarom heb ik vandaag Kamervragen gesteld en al eerder deze maand samen met VVD-Kamerlid Anne Wil Lucas een amendement ingediend om techniekonderwijs op alle basisscholen in te voeren. Zodat er ook in de toekomst nog genoeg timmerlieden en automonteurs zijn.

Naar aanleiding van het onderzoek van de VeDoTech heb ik aan de minister van Onderwijs gevraagd hoe zij de daling van het aantal lesuren techniek op de middelbare school kan verklaren. Daarnaast wil ik weten of zij net als ik actief wil inzetten op het verhogen van het aantal techniekuren op het voortgezet onderwijs. Tot slot hoor ik graag hoe zij ervoor denkt te kunnen zorgen dat meer jongeren voor techniek kiezen op de middelbare school.

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het enthousiast maken van kinderen voor bètavakken. Ik vind het daarom ontzettend belangrijk om al op het primair onderwijs kinderen les te geven in techniek. Begin december heb ik in een amendement voorgesteld om het vak Wetenschap & Techniek geïmplementeerd te krijgen op iedere basisschool. Techniek is leuk en spannend en dat moeten we kinderen al op jonge leeftijd laten zien. Daarom maken wij geld vrij om op pabo’s toekomstig docenten les te geven in dit vak. Zo wordt de kwaliteit gewaarborgd en kan over aan aantal jaar op iedere basisschool technieklessen worden gegeven.

Ik ga me er hard voor maken dat de komende jaren er op zowel het primair als het voortgezet onderwijs meer aandacht wordt besteed aan het vak techniek. Juist omdat we in onze maatschappij niet zonder al die ICT’ers, elektrotechnici en loodgieters kunnen!