Voorkom eenzaamheid onder mantelzorgers

Voorkom eenzaamheid onder mantelzorgers

Door Grace Tanamal op 31 mei 2013 Delen  

Mantelzorgers zijn van grote waarde voor onze samenleving en onmisbaar voor mensen die zorg nodig hebben. Hun werkzaamheden zijn divers en verstrekkend. Vaak moet je als mantelzorger een duizendpoot zijn om je leven in balans te houden. Daarnaast is er vaak nog de zorg voor een gezin en werkzaamheden buiten de deur. Al deze taken vormen een risico op overbelasting en isolement.

Een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel onderstreept dit. Mantelzorgers zijn gemiddeld eenzamer dan niet-mantelzorgers. De eenzaamheid ontstaat doordat de relatie met degene voor wie zij zorgen verandert, maar ook de relatie met anderen zoals vrienden en kennissen. Soms is er niemand om de zorg mee te delen waardoor er geen tijd meer is om eigen activiteiten te ondernemen. Dat is zwaar en daar moeten we met z’n allen mee aan de slag.

Het geloof in eigen kracht is belangrijk, maar mantelzorgers moeten om hulp en ondersteuning kunnen vragen. Daarom is het van groot belang om hen te ondersteunen en te helpen een netwerk op te bouwen wanneer dit er niet (meer) is. Mijn collega Otwin van Dijk en ik pleiten er dan ook voor dat gemeentes zich met behulp van de Steunpunten Mantelzorg inzetten om de eenzaamheid van mantelzorgers te doorbreken. De lokale vrijwilligersorganisaties kunnen helpen netwerken te herstellen of op te bouwen.

Wanneer je iets wilt doen voor iemand die mantelzorgtaken heeft dan hoef je vaak niet ver te zoeken. Op je werk of bij je in de klas en overal om je heen zijn mantelzorgers actief. Kijk om je heen en geef mantelzorgers wat respijt en ondersteuning. Wil je concreet iets doen, maar weet je niet wat? Ga dan eens naar een steunpunt mantelzorg in jouw buurt.