Voorkom bezuiniging op wijkverpleegkundigen

Voorkom bezuiniging op wijkverpleegkundigen

In de wijkverpleging moeten we juist verder investeren.

Je zal maar als wijkverpleegkundige, of als oudere die afhankelijk is van zorg, horen van de plannen van het kabinet. Dan schrik je behoorlijk. Want VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen 100 miljoen euro bezuinigen op de wijkverpleging. En dat terwijl er wel geld is om een presentje te geven aan de multinationals. Dat wil de PvdA snel van tafel, want in de wijkverpleging moeten we juist verder investeren.

Het terugdraaien van een bezuiniging van 100 miljoen op wijkverpleegkundigen is wat ons betreft een goed idee.

Een nieuwe regering betekent altijd nieuwe onzekerheid. Veel mensen vragen zich af wat de kabinetsplannen voor hen betekenen. Bijvoorbeeld de ouderen die graag thuis willen blijven wonen, maar dat niet meer alleen redden. Die elke dag hulp krijgen van de thuiszorg om zich aan te kleden, en ook om weer naar bed te gaan. Die net dat steuntje in de rug nodig hebben om in de buurt van de kinderen te blijven wonen. In het huis waar ze zoveel herinneringen aan hebben. Het zijn ook spannende dagen voor de mensen die ervoor zorgen dat dat lukt. De mensen van de thuiszorg die onder immense werkdruk de ouderen helpen. Die dat doen met enorm plichtsbesef, met een enorme liefde voor het vak. De nieuwe coalitie maakt inderdaad keuzes op dat gebied, maar helaas totaal de verkeerde keuzes.

Nu het beter gaat, is het bizar dat ouderen straks minder en slechtere zorg krijgen.

De nieuwe coalitie kiest er voor om veel geld uit te geven aan cadeautjes voor het bedrijfsleven. Aan cadeautjes voor Chinese en Koreaanse aandeelhouders. En ze kiezen ervoor om de btw te verhogen om dat te bekostigen. Ook wordt het eigen risico niet verlaagd. Dat zijn keuzes waar wij niet achterstaan. Een keuze waar de PvdA in het bijzonder tegen is, zijn de bezuiniging op wijkverpleegkundigen. De mensen die eerder genoemde ouderen elke dag helpen. In een tijd dat het economisch weer beter gaat, kiest deze coalitie ervoor onze ouderen slechtere zorg te bieden.

Deze bezuiniging willen wij graag voorkomen. De coalitiepartijen zeggen dat zij openstaan voor goede ideeën uit de oppositie. Het terugdraaien van een bezuiniging van 100 miljoen op wijkverpleegkundigen is wat ons betreft een goed idee. Je kan dat bijvoorbeeld betalen door iets minder belastingvoordeel aan grote bedrijven te geven. Er valt ook te praten over andere oplossingen. Maar helaas willen VVD, CDA en D66 deze bezuiniging per se doorzetten. Heel jammer. Maar we blijven deze strijd voortzetten. Want juist nu het beter gaat, is het bizar dat ouderen, gehandicapten en chronisch zieken straks minder en slechtere zorg krijgen.

We kunnen #NietZonderJou

Word actief in ons landelijke bel-team.

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.