Voordracht nieuw partijbestuur

Voordracht nieuw partijbestuur

Door De Redactie op 22 december 2011 Delen  

De kandidaatstellingscommissie partijbestuur heeft de volgende personen voorgedragen voor het (deels) vernieuwde partijbestuur. Naast beoogd voorzitter Hans Spekman zijn dit Kirsten Meijer (Internationaal Secretaris), Gaby van den Biggelaar (voorgedragen voor herbenoeming), Gery de Boer, Peter van Dijk, en Fouad Sidali (voorgedragen voor herbenoeming). Op het congres moet deze voordracht nog worden bekrachtigd.

De functies van Bert Otten (vice-voorzitter), Bouke Arends (penningmeester), Marja Bijl, Mohammed Essafi en Dig Istha waren niet vacant; zij blijven nog twee jaar lid van het partijbestuur.

Hieronder een korte biografie van de voorgedragen kandidaten.

Hans Spekman >

Kirsten Meijer (Internationaal Secretaris)
Kirsten Meijer (1979) woont en werkt in Amsterdam. Op dit moment is zij campagnecoördinator voor Amnesty International. Zij heeft binnen de partij gewerkt als EU-affairsmanager bij de Alfred Mozer Stichting (AMS), als lid campagneteam PvdA, als senior projectmanager bij AMS/European Forum for Democracy and Solidarity. Zij is voorzitter van de PES-congresdelegatie en bestuurslid van de afdeling Amsterdam-West van de PvdA. Zij studeerde politieke en culturele geografie in Amsterdam en Lund (S).

Gaby van den Biggelaar (bestuurslid)
Gaby van den Biggelaar is eigenaar van GabyvandenBiggelaar advies en daarnaast voorzitter van de Bezwarencommissie Intergemeentelijke Sociale Dienst De Kempen, was daarvoor o.a. docent juridische vakken hbo, wetenschappelijk docent/onderzoeker en officier van justitie. In de partij was zij o.a voorzitter van de PvdA-fractie Eindhoven.

Fouad Sidali
Fouad Sidali is radio- en tv-presentator en zelfstandig adviseur. Daarvoor was hij o.a. stadsdeelwethouder in Amsterdam-Bos en Lommer. Hij is verder o.a. bestuurslid van de Jaap Burgerstichting en lid van de Raad van Toezicht VARA.

Gery de Boer (bestuurslid)
Gery is historicus. Zij heeft veel functies in de vakbond (Abvakabo, politievakbond) bekleed en is op dit moment manager bedrijfsvoering FNV Kiem, Amsterdam. Ze is raadsvoorzitter stadsdeel Amsterdam-Oost en was in het recente verleden o.a. lid van het afdelingsbestuur Amsterdam, lid bestuurskring PvdA, Amsterdamse regio, deelraadlid in De Pijp.

Peter van Dijk (bestuurslid)
Peter is vanaf 1996 huisarts en daarvoor was hij arts/stafmedewerker in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Hij vervult een aantal nevenfuncties in de zorgsector. Binnen de partij is hij lid en fractievoorzitter van Provinciale Staten Limburg, hij was voorzitter van de afdeling Heerlen en is initiatiefnemer/voorzitter van de kerngroep regionale samenwerking PvdA-Parkstad Limburg.

Alfabetische lijst
Er zijn twee kandidaten die geplaatst willen worden op de zogenaamde alfabetische lijst.
– Anne Dankert voor de post van Internationaal Secretaris
– Raf Daenen voor de post van bestuurslid
– Frank Poppe voor de post van bestuurslid

De kandidaatstellingscommissie bestond uit Chris Leeuwe, Peter Noordanus, Dorien de Wit en Loes Ypma. Meer informatie over de kandidaten en de motivering van de kandidaatstellingscommissie vind je in de beschrijvingsbrief >

Delen: