Voorbereiden op klimaatverandering

Voorbereiden op klimaatverandering

Door Jan Vos op 16 november 2012 Delen  

De Algemene Rekenkamer laat kritische geluiden horen over de voorbereiding van Nederland op klimaatverandering. De Partij van de Arbeid neemt verandering van het klimaat uitermate serieus. Om de gevolgen van deze verandering in kaart te brengen, pleiten wij dan ook voor een uitgebreide analyse van de consequenties die klimaatverandering met zich mee kan brengen. Daarnaast wil de PvdA een heldere strategie voor klimaatadaptatie laten ontwikkelen, zodat wij ons op de juiste manier aan het klimaat kunnen aanpassen en daarmee voorbereid zijn op bijvoorbeeld verslechtering van luchtkwaliteit.

Nog los van de vraag welke oorzaken allemaal meespelen in klimaatverandering, hebben wij sowieso te maken met opwarming van de aarde. Dit heeft gevolgen voor onder andere de hoogte van de zeespiegel en voor de weersomstandigheden. De Rekenkamer laat zien dat onze regering een duidelijk beeld heeft over de gevolgen van hoogwater. Er is echter nog te weinig bekend over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor onze gezondheid en het milieu. Dat is dan ook de reden dat wij hier nader onderzoek naar willen laten doen.

Het is goed dat er aandacht is voor deze problemen binnen Nederland en de rest van Europa. De PvdA ziet graag dat klimaatonderzoek en klimaatadaptatie worden opgenomen in de begroting van de Europese Unie, zodat wij als één Europa goed voorbereid zijn op de klimaatverandering.

In het regeerakkoord komt duidelijk naar voren dat de PvdA werk maakt van het milieubeleid. Zo wordt er 2,4 miljard euro uitgetrokken voor structurele vergroening, zal in 2020 maar liefst 16 procent van alle energie duurzaam zijn en zal de CO2-uitstoot gereduceerd worden met 20 procent.