Voor goede arbeidsomstandigheden, in heel Europa

Voor goede arbeidsomstandigheden, in heel Europa

Door Agnes Jongerius op 28 februari 2014 Delen  

De PvdA vindt goede arbeidsomstandigheden belangrijker dan het verminderen van de regeldruk. Het is een goede zaak dat de Europese Commissie minder regels voor bedrijven wil, maar ik zeg er wel luid en duidelijk bij: het zekerstellen van goede arbeidsomstandigheden gaat voor mij boven alles. Een Europa dat werkt is er in de eerste plaats voor mensen, en niet alleen voor bedrijven.

In het verleden werkte Europa hard aan arbeidsomstandigheden. Dit leverde regels op die ervoor zorgen dat mensen veilig en onder goede omstandigheden kunnen werken. Wanneer bedrijven zich vrij kunnen vestigen in heel Europa, moeten werknemers weten waar ze aan toe zijn. Je kunt hierbij denken aan regels rond de inspraak van werknemers in bedrijven, maar het gaat ook over arbeidstijden en het werken met gevaarlijke stoffen.

Het is nu de trend dat de Europese Commissie steeds meer regels voor bedrijven wil afschaffen. In 2007 stelde de Commissie zich als doel om de administratieve lasten van regelgeving met 25 procent terug te dringen. Dat is op zich een sympathiek streven: regels die bedrijven onnodig in de weg zitten, mogen wat de PvdA betreft zo snel mogelijk verdwijnen.

Maar je moet wel op een zorgvuldige manier vaststellen welke regels onnodig zijn. De Commissie zette enquêtes uit bij bedrijven die grensoverschrijdend opereren. Het is dan ook niet heel verrassend dat zij kwamen met een waslijst aan Europese regels die betrekking hebben op werknemers, belastingen, veiligheid en milieu. Regels die de veiligheid en arbeidsomstandigheden van werknemers garanderen en dus voor de PvdA van grote waarde zijn.

Toch is de Europese Commissie in 2013 op basis van het bedrijfsconsultatierondje een grote dereguleringsagenda begonnen om ‘de groei een zetje te geven’. Dit dereguleringsprogramma heet REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) en is, volgens de Commissie, bedoeld om economische groei te stimuleren. Ook dit is een mooi streven, vooral als dit leidt tot meer en goede banen. Maar hier gaat het fout met REFIT.

Het programma lijkt vooral nuttig om het bedrijven zo veel mogelijk naar de zin te maken. Werknemers hebben hierbij het nakijken. Goede en nuttige afspraken in verschillende sectoren, vastgesteld in overleg door werkgevers en werknemers, worden momenteel onder het mom van REFIT geblokkeerd. Dat is wat de PvdA betreft onwenselijk.

We zijn dan ook blij dat in verschillende Europese landen de vakbonden van zich laten horen. In België kwamen de bonden in het verweer met de campagne: Rethink REFIT. Ook de Europese Vereniging van Vakbonden concludeerde dat REFIT gericht is op ‘het afbrokkelen van bestaande werknemersrechten, verzwakking van de sociale dialoog en het blokkeren van de sociale dimensie van Europa’. In Nederland schreven de FNV, CNV en MHP al een bezorgde brief aan minister-president Rutte (pdf) over de consequenties van REFIT.

Deze maand keurde het Europees Parlement een verslag over de REFIT goed. De sociaaldemocratische fractie heeft zich ingespannen om onder andere veiligheid op de werkvloer te garanderen. Deze voorstellen voor het behoud van een minimum aan sociale standaarden in Europa stemde de conservatief-liberale meerderheid nagenoeg allemaal weg.

Zij zetten een sociaal beleid in Europa neer als hinderlijk voor de economie en stellen de belangen van bedrijven boven de belangen van mensen. Daarom is een sterke PvdA in het Europees Parlement zo belangrijk. Alleen zo kunnen we het verschralen van arbeidsomstandigheden een halt toeroepen.

Delen: